Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ekspozymetr PEM

Ekspozymetr PEM – indywidualne pomiary pól elektromagnetycznych dla mieszkańców.

Ekspozymetr PEM – co zmierzymy?

Na wyposażeniu Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa są trzy ekspozymetry rejestrujące indywidualną ekspozycję na pola elektromagnetyczne (PEM) – jeden model EME Spy Evolution oraz dwa modele EME Spy 200. Zakres częstotliwości PEM, jaki jest mierzony wynosi od 80 MHz do 6 GHz, gdzie ekspozymetr wykonuje pomiary 18-20 najczęściej używanych systemów, w tym: FM, TV3, Tetra, DECT, GSM, UMTS, LTE, Wi-Fi 2G, WiMAX, 5G, Wi-Fi 5G.

Dozymetr PEM

Ekspozymetr, model EME Spy 200

evolution

Ekspozymetr, model EME Spy Evolution

 

Procedura wypożyczenia ekspozymetru – jak wygląda?

Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa każdorazowo będą się kontaktować wcześniej z mieszkańcem zgodnie z listą zapisów dostępną w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK, w celu uzgodnienia daty i miejsca wypożyczenia. Głównym miejscem wypożyczania i zwrotu ekspozymetrów jest Wydział Kształtowania Środowiska UMK, mieszczący się na os. Zgody 2 w Krakowie.

W dniu wypożyczenia, w uzgodnionym miejscu zostaną przedstawione mieszkańcowi warunki wypożyczenia oraz zostaną uzupełnione dane do umowy (należy okazać  dowód tożsamości: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Razem z mieszkańcem zostaną sprawdzone wszystkie elementy przedmiotu wyposażenia, tj.: ekspozymetr oraz torba przenośna, która zostanie w obecności mieszkańca zaplombowana.

Po podpisaniu umowy wypożyczenia, zaprogramowany ekspozymetr zostanie wydany mieszkańcowi na 24h. Po tym czasie, należy go zwrócić zgodnie z określonymi w umowie miejscem i datą.

Do 30 dni od dnia zwrotu ekspozymetru, zostanie przekazany mieszkańcowi Raport z pomiaru - osobiście w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska na os. Zgody 2, listownie bądź elektronicznie na adres wskazany w umowie.

Wyniki pomiarów są wyłącznie dla wiedzy i informacji mieszkańca i nie mogą zostać uznane za akredytowane. Raport może być podstawą do przeprowadzenia dodatkowych, akredytowanych pomiarów PEM przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska za pomocą zestawu selektywnego pomiaru pól elektromagnetycznych, tzw. analizatora widma.  Decyzję o tym podejmuje Wydział Kształtowania Środowiska UMK i zleca je Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie ze wskazaniem punktów pomiarowych wynikających z Raportu.

 

Warunki wypożyczenia – o czym należy pamiętać?

 • Ekspozymetr PEM może wypożyczyć każdy pełnoletni mieszkaniec Krakowa.
 • Pomiar może zostać wykonany wyłącznie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 • W dniu wypożyczenia oraz zwrotu ekspozymetru PEM należy mieć przy sobie dokument tożsamości.
 • Wypożyczenie jest BEZPŁATNE, a okres wypożyczenia trwa 24h.
 • Ekspozymetr PEM jest ubezpieczony przez Urząd Miasta Krakowa.
 • Ekspozymetr PEM należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją.

w szczególności:

 • użytkować w temperaturze pomiędzy -200C a 500C i wilgotności do 85%;
 • bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu z wodą oraz uszkodzeń mechanicznych;
 • nie przekazywać przedmiotu wypożyczenia osobom trzecim w celu dokonania pomiaru;
 • nie zrywać jednorazowych plomb;
 • mieć odpowiedni dozór podczas okresu wypożyczenia, w szczególności nie pozostawiać w samochodzie lub innych środkach transportu (również z uwagi na ryzyko kradzieży oraz możliwych przekroczeń temperatury użytkowania);
 • ekspozymetr PEM jest wcześniej zaprogramowany dla mieszkańca na określony okres pomiarowy i jest wydawany w zaplombowanej przenośnej torbie;
 • pomiar PEM dokonywany jest automatycznie, mieszkaniec nic nie ustawia, zmienia czy włącza/wyłącza.

 

Zapisy na pomiar ekspozymetrem PEM – gdzie?

Zainteresowani mieszkańcy mogą zgłosić chęć wypożyczenia ekspozymetru z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu kontaktowego:

 • do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK w godzinach 7.30 – 15.30, tel. 12 616 8971, 12 616 8871;
 • mailowo całą dobę na adres: ws.umk@um.krakow.pl.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Ireneusz Górny
Podmiot publikujący: Wydział Kształtowania Środowiska
Data publikacji: 2022-12-14
Data aktualizacji: 2023-05-08
Powrót