• Wpis Prezydenta Miasta Krakowa w księdze kondolencyjnej w związku z katastrofą ukraińskiego samolotu w Iranie W. Majka
 • Wpis Prezydenta Miasta Krakowa w księdze kondolencyjnej w związku z katastrofą ukraińskiego samolotu w Iranie W. Majka
 • Wpis Prezydenta Miasta Krakowa w księdze kondolencyjnej w związku z katastrofą ukraińskiego samolotu w Iranie W. Majka
 • Wpis Prezydenta Miasta Krakowa w księdze kondolencyjnej w związku z katastrofą ukraińskiego samolotu w Iranie W. Majka
Wpis Prezydenta Miasta Krakowa w księdze kondolencyjnej, w związku z katastrofą ukraińskiego samolotu w Iranie 1/4
Wpis Prezydenta Miasta Krakowa w księdze kondolencyjnej w związku z katastrofą ukraińskiego samolotu w Iranie
Autor: W. Majka
Data: 2020-01-09
 • Nota prawna:

  Materiały fotograficzne / graficzne / tekstowe / dźwiękowe zamieszczane w OTO FOTO Kronice Miasta Krakowa podlegają ochronie prawnej. Zakres wykorzystania nie może naruszać prywatności osób fizycznych, w tym dóbr osobistych, wizerunku osób uwidocznionych na zdjęciu. Materiał przedstawiający wizerunek lub informacje dotyczące osoby pełniącej funkcje publiczne powinien być wykorzystywany w celu ilustrowania działań o charakterze publicznym. Publikacja lub kontekst nie może naruszać interesów, prestiżu, dobrego imienia Gminy Miejskiej Kraków.

  Publikujący zobligowany jest do identyfikacji materiału poprzez oznaczenie autora oraz źródła pochodzenia cyt.: "imię i nazwisko, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa".

  Kancelaria Prezydenta nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane bezprawnym wykorzystaniem materiałów pochodzących z OTO FOTO Kroniki Miasta Krakowa, w tym za roszczenia osób trzecich dot. bezprawnego rozpowszechniania wizerunku.

 • Zamów zdjęcia w wyższej rozdzielczości
 • Zapisz zdjęcie
 • Zamknij