Kultura rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Książkowy Debiut Poetycki 2016 - regulamin

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłasza KONKURS POETYCKI im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI

Regulamin

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu nie publikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz godłem/hasłem.

  1. zestaw (w postaci wydruków w formacie A4, bez projektu okładki i stron redakcyjnych), należy przesłać w trzech jednakowych egzemplarzach,
  2. do zestawu należy dołączyć wersję elektroniczną (CD, jeden egzemplarz),
  3. w osobnej kopercie, opatrzonej tym samym godłem/hasłem co zestaw wierszy, należy zamieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail, krótką notę biograficzną.
  4. Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2016),

Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem zestawu w konkursie.

3. Tematyka prac jest dowolna.

4. Powołane przez organizatora Jury przyzna jedną nagrodę oraz do dwóch wyróżnień.

5. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie i promocja tomiku podczas 6. edycji NOCY POEZJI. Książka poetycka zostanie rozdysponowana podczas NOCY POEZJI 2016.

6. Wyróżnione zestawy zostaną opublikowane wyłącznie w wersji on-line (pdf) na stronie MAGICZNEGO KRAKOWA.

7. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowej współpracy z Organizatorem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz U nr 101 z 2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 maja 2016. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach Magicznego Krakowa oraz BIP Kraków. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania głównej nagrody.

9. Werdykt zostanie ogłoszony uroczyście podczas Nocy Poezji 2016 i zamieszczony na stronie Internetowej Magiczny Kraków (www.krakow.pl).

10. Organizator zastrzega sobie, iż z chwilą ogłoszenia wyników konkursu nabywa nieodpłatną licencję do jednokrotnej publikacji nagrodzonych prac.

11. Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie tomiku traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. 12 6161917 w godzinach od 8.00 do 15.00.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2016-03-15
Data aktualizacji: 2016-03-15
Powrót