Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Podstawa prawna

Krakowski Panel Transportowy realizowany jest przez dwie niezależne organizacje społeczne: Fundację Pole Dialogu i Fundację Optimum Pareto. Finansowany jest w ramach zadania publicznego pn. „Krakowski Panel Transportowy” realizowanego w formie powierzenia na podstawie umowy nr W/I/2873/SZ/809/2022, zleconego przez Urząd Miasta Krakowa na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2953/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 18 października 2022 r.

Z treścią zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert można zapoznać się tutaj. Z treścią zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert można zapoznać się tutaj.

Panel obywatelski jako samodzielne narzędzie nie jest jasno zdefiniowany w prawie lokalnym ani krajowym. W Krakowie jest jedną z form konsultacji społecznych wymienionych w § 4 ust. 2 uchwały nr CXI/2904/18 z 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków. W prawie krajowym ogólną podstawą do realizacji konsultacji społecznych na terenie gmin jest art. 5a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559). Dlatego w przebiegu Panelu, pracy nad regulaminem, programem i scenariuszami odnosimy się przede wszystkim do międzynarodowych standardów zwanych dobrymi praktykami delibertywnych procesów partycypacyjnych określonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w publikacji pn. OECD (2020), Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave, OECD Publishing, Paris (doi.org/10.1787/339306da-en).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-02-10
Data aktualizacji: 2023-02-10
Powrót