Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zgłoś miejsca przyjazne seniorom

Jeszcze tylko do końca października można nadsyłać zgłoszenia do akcji „Miejsce przyjazne seniorom”. W akcji uczestniczyć mogą instytucje realizujące projekty z myślą o osobach starszych, podmioty świadczące usługi, działające na rzecz krakowskich seniorów. Propozycje mogą zgłaszać także osoby fizyczne (w liczbie min. 10). Laureaci I edycji akcji zostaną wyróżnieni specjalnym certyfikatem podczas uroczystej Gali.

Organizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa porozumienie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Laureaci będą promowani za pośrednictwem dostępnych kanałów medialnych, przede wszystkim poprzez: miejski serwis internetowy „Kraków dla Seniora” (www.dlaseniora.krakow.pl), Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków” (www.krakow.pl), strony Województwa Małopolskiego wraz z telewizją, media patronujące akcji. Po pierwszej edycji, w roku 2012 zaplanowano wydanie informatora prezentującego „Miejsca przyjazne seniorom”.

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom”.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa. Komisja przygotowuje listę rekomendacyjną, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę.

Regulamin wraz z załącznikami można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10 (Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS), a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz  www.dlaseniora.krakow.pl (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-10-25
Data aktualizacji: 2011-10-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź