Komunikat archiwalny

Zgłoś miejsca przyjazne seniorom

Jeszcze tylko do końca października można nadsyłać zgłoszenia do akcji „Miejsce przyjazne seniorom”. W akcji uczestniczyć mogą instytucje realizujące projekty z myślą o osobach starszych, podmioty świadczące usługi, działające na rzecz krakowskich seniorów. Propozycje mogą zgłaszać także osoby fizyczne (w liczbie min. 10). Laureaci I edycji akcji zostaną wyróżnieni specjalnym certyfikatem podczas uroczystej Gali.

Zgłoś miejsca przyjazne seniorom
Fot. www.krakow.pl

Organizatorami akcji „Miejsce przyjazne seniorom” są Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków. Ze strony Województwa porozumienie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ze strony Gminy Miejskiej Kraków - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Głównym celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych seniorom działających na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Laureaci będą promowani za pośrednictwem dostępnych kanałów medialnych, przede wszystkim poprzez: miejski serwis internetowy „Kraków dla Seniora” (www.dlaseniora.krakow.pl), Miejską Platformę Internetową „Magiczny Kraków” (www.krakow.pl), strony Województwa Małopolskiego wraz z telewizją, media patronujące akcji. Po pierwszej edycji, w roku 2012 zaplanowano wydanie informatora prezentującego „Miejsca przyjazne seniorom”.

Formularz zgłoszenia powinien zostać złożony w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie lub przesłany na adres mailowy biuro@rops.krakow.pl, bądź listownie na adres ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce przyjazne seniorom”.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje Kapituła, którą tworzą Prezydent Miasta Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego. Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa. Komisja przygotowuje listę rekomendacyjną, a ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu podejmowana jest przez Kapitułę.

Regulamin wraz z załącznikami można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie przy ul. Piastowskiej 32, w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa os. Centrum C 10 (Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS), a także za pośrednictwem stron internetowych organizatorów – www.rops.krakow.pl oraz  www.dlaseniora.krakow.pl (JD).

Tagi: pomoc, kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA