Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin Krakowskiego Panelu Transportowego

Wszystkie osoby i instytucje angażujące się w realizację Krakowskiego Panelu Transportowego są zobowiązane działać w trosce o dobro wspólne zgodnie ze standardami i zasadami opisanymi w Regulaminie.

Organizacja Krakowskiego Panelu Transportowego została powierzona niezależnym operatorom, wybranym w otwartym konkursie ofert: Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Optimum Pareto. Operatorzy dokładają starań, by w trakcie panelu przestrzegano reguł wyznaczonych przez OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju):

 1. Celowość – jasno sprecyzowany cel, powiązany z określonym problemem publicznym, sformułowany prostym językiem w formie pytania.
 2. Wpływ – mieszkańcy powinni mieć wpływ na decyzje publiczne a ich rekomendacje powinny być przez organy publiczne wiążące.
 3. Przejrzystość – publiczne ogłoszenie panelu przed jego rozpoczęciem. Projekt procesu i wszystkie materiały z nim związane, uzyskane wyniki wraz ze strategią działania oraz źródło finansowania powinny być udostępnione opinii publicznej.
 4. Reprezentatywność – grupa uczestników powinna odzwierciedlać strukturę demograficzną grupy społecznej, której dotyczy temat panelu.
 5. Włączenie w proces – w proces są zaangażowane wszystkie grupy reprezentatywne.
 6. Dostęp do informacji – uczestnicy powinni mieć dostęp do szerokiego zakresu wiedzy oraz możliwość zadawania pytań.
 7. Deliberacja – panel powinien obejmować dyskusje w grupach o różnej wielkości, kierowane przez wykwalifikowanych prowadzących (facylitatorów). 
 8. Refleksja – panel powinien zagwarantować uczestnikom odpowiednią ilość czasu na naukę, ocenę przedstawionych materiałów i opracowanie rekomendacji.
 9. Niezależność – panel powinien być przygotowany i prowadzony przez niezależny zespół koordynujący a nadzór nad jego działaniami winien sprawować zespół monitorujący, składający się z przedstawicieli różnych środowisk.
 10. Ochrona prywatności – w trakcie trwania panelu należy szanować i chronić prywatność uczestników.
 11. Ewaluacja – uczestnicy powinni mieć możliwość anonimowej oceny panelu w oparciu o obiektywne kryteria. Jej wyniki powinny zostać ujęte w sprawozdaniu podsumowującym wraz z zaleceniami, co można w przyszłości poprawić.

Pełny tekst Regulaminu jest dostępny tutaj. [PDF]

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-01-24
Data aktualizacji: 2023-02-17
Powrót