Odwiedź Kraków rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowe technologie w turystyce

Współcześni turyści funkcjonują w koncepcji „internetu wszystkiego”. Daje to poczucie bezpie-czeństwa podczas podróży, dostępu do informacji i ofert. Inteligentna turystyka łączy wykorzystanie nowoczesnych technologii z wysokim standardem obsługi i pobytu turysty w mieście. Turysta może funkcjonować w mieście bezkonfliktowo, ale może także wprowadzać zaburzenia do równowagi miasta. Wiele zależy od tego jak sprawnie otrzyma informacje i ułatwienia umożliwiające bezproblemowe korzystanie z oferty miasta. Wyzwala to konieczność prowadzenia monitoringu użytkowania miast i satysfakcji, zarówno po stronie turystów jak i mieszkańców.  W  oparciu o po-zyskane dane wprowadzać się powinno inteligentne rozwiązania, które umożliwią zachowanie harmonii w różnych  sferach funkcjonowania miasta. Pozwoli to na realizację strategicznych celów miasta i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Podstawowe znaczenie będzie odgrywało wykorzystanie dużych zbiorów danych. Rekomenduje się budowanie oferty turystycznej miasta w oparciu o idee smart z uwzględnieniem pogłębionych relacji i doznań turystycznych, w tym zgodnie z ideą slow.

Jakie działania rekomendujemy?

  • Cyfryzacja zarządzania relacjami z odwiedzającymi.
  • Budowa oferty turystycznej miasta w oparciu o nowe technologie
  • Promocja turystycznej oferty miasta o dużym stopniu digitalizacji
pokaż metkę
Autor: Wydział ds. Turystyki
Osoba publikująca: Katarzyna Opoczka
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki
Data publikacji: 2021-09-06
Data aktualizacji: 2021-09-07
Powrót