Odwiedź Kraków rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Integracja interesariuszy na rzecz niwelowania konfliktów

Naturalnie występujące konflikty interesów i wizji rozwoju miasta, spotęgowane w okresie pandemii Covid-19, wymagają zrozumienia wzajemnych punktów widzenia i wypracowania konsensusu. Oceny konfliktowych zjawisk społeczno-gospodarczych dokonuje się z uwzględnieniem głosów wszystkich użytkowników danej przestrzeni, tj. mieszkańców, odwiedzających oraz przedsiębiorców. Przekazywanie informacji i prawidłowa ich interpretacja  powinna służyć zminimalizowania konfliktów. Wszyscy interesariusze powinni angażować się w działania służące obniżeniu uciążliwości turystyki dla jakości życia mieszkańców i poszukiwać po-rozumienia łagodzącego obszary konfliktogenne pomiędzy lokalnymi grupami społecznymi i zawodowymi.

Jakie działania rekomendujemy?

  • Inicjowanie formalnych i poza formalnych płaszczyzn komunikacji branży turystycznej z organizacjami pozarządowymi, wspólnotami mieszkańców i religijnymi.
  • Stymulowanie wśród mieszkańców świadomości oddziaływania turystyki na społeczność i gospodarkę lokalną, a wśród odwiedzających informacji o lokalnym prawie, oczekiwaniach i zwyczajach.
pokaż metkę
Autor: Wydział ds. Turystyki
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-09-06
Data aktualizacji: 2021-09-06
Powrót