Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt NEEST – teraz kolej na głos mieszkańców

Projekt NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories wchodzi w kolejną fazę realizacji. W kwartale, który został wybrany do badań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, czyli na os. Złotego Wieku w Krakowie, będą realizowane badania ankietowe wśród mieszkańców. Ankieterzy zapytają m.in. o potrzeby i oczekiwania oraz pomysły na lepszą jakość życia w tej części miasta.

Projekt NEEST prowadzony jest równolegle w czterech polskich miastach, oprócz Krakowa, także w Łodzi, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Koncentruje się na budynkach, które są głównym źródłem emisji CO2 w miastach i ich otoczeniu.

Emisje generowane przez zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej można znacznie ograniczyć zwiększając efektywność energetyczną budynków dzięki modernizacji technicznej i zmianom organizacyjno-funkcjonalnym. Zadaniem NEEST jest stworzenie gotowych do powielania wytycznych dotyczących termomodernizacji różnych typów kwartałów miejskich (obszarów zabudowy, osiedli, dzielnic). Projektowana głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej i jednorodzinnych na terenie danego kwartału ma za zadanie obniżyć emisje z tych budynków prawie do zera.

W każdym z miast wybrano typowe kwartały zabudowy, zróżnicowane pod względem rodzaju budynków, o cechach pozwalających na powielanie rozwiązań w innych lokalizacjach. W przypadku Krakowa wybrano kwartał obejmujący część os. Złotego Wieku na terenie dzielnicy Mistrzejowice, czyli typową zabudowę wielorodzinną krakowskiego osiedla. W trakcie prac zostaną uwzględnione opinie mieszkańców i ich potrzeby, aby poprawić jakość ich życia i wesprzeć budowę lokalnej wspólnoty.

Wśród losowo wybranej części mieszkańców os. Złotego Wieku zostaną przeprowadzone anonimowe badania ankietowe. W ich ramach będą pytani o to, jak wygląda ich codzienne życie w tym rejonie miasta, czy też jaki środek transportu wybierają.

Ankiety realizuje wyłoniona w przetargu firma PBS sp. z o.o. z Sopotu.

Z pomocą mieszkańców zaplanowane będą działania, które pomogą w przyszłości obniżyć rachunki za energię, zmodernizować budynki przy udziale zewnętrznego finansowania (co podniesie jednocześnie ich wartość), usunąć bariery architektoniczne, zwiększyć powierzchnię terenów zieleni oraz tworzyć nowe miejsce dla działalności lokalnej społeczności. Będzie to również ogromna korzyść dla środowiska naturalnego na drodze do uzyskania przez Kraków neutralności klimatycznej.

Materiał powstał w ramach projektu „NEEST – NetZero Emission and Environmentally Sustainable Territories”. Projekt finansowany za pośrednictwem NetZeroCities z programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020”, na podstawie umowy o dotację nr 101036519.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-06-24
Data aktualizacji: 2024-06-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź