Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Co w planie „Górka Narodowa – os. Gotyk”?

Każdy, kto ma pytania dotyczące rozwiązań zaproponowanych przez miejskich planistów w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) „Górka Narodowa – os. Gotyk” będzie mógł je zadać autorom projektu podczas dyskusji publicznej, którą zaplanowano na czwartek, 2 lipca w sali obrad magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Początek spotkania o godz. 16.00.

Fot. bip.krakow.pl

Zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury społecznej, przestrzeni publicznej, a także infrastruktury komunikacyjnej, która w chwili obecnej jest zdecydowanie niewydolna – to główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górka Narodowa – osiedle Gotyk”, który ma także uporządkować istniejącą strukturę przestrzenną oraz kształtować tereny obecnie niezainwestowane w nawiązaniu do zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Prace nad dokumentem na temat obszaru, który obejmuje ponad 60 ha powierzchni, trwają od 2017 r. Wyłożenie publiczne planu potrwa do 10 lipca. Można się z nim zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, przy ul. Mogilskiej 41, w godz. 8:00-15:00 (z wyjątkiem sobót i niedziel) – wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542. Projekt znajduje się też na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Uwagi do projektu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 24 lipca – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa – poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa lub – w przypadku uruchomienia Punktów Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach informacyjno-podawczych,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-07-01
Data aktualizacji: 2020-07-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź