Młodzieżowa Rada Krakowa

V kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa

Młodzieżowa Rada Krakowa
Fot. archiwum MRK

Młodzieżowej Radzie Krakowa przewodniczy Patryk Brózda z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Jego zastępcami zostali: Izabella Rakowska z Zespołu Szkół nr 1, Szymon Skalski z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie oraz Hubert Orlicki z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1. Sekretarzem został Paweł Wołkanowski z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.
Przypomnijmy, że Młodzieżowa Rada Krakowa została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 r. Można powiedzieć, że Młodzieżowa Rada Krakowa powstała ponad politycznymi podziałami. O jej powstanie zabiegały bowiem radne: Agata Tatara (radna nienależąca do żadnego klubu), Barbara Nowak (PiS), Małgorzata Jantos (PO) oraz Marta Patena (PO). Gorącym zwolennikiem powstania MRK był również Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Koordynatorem MRK została na mocy uchwały Teresa Grzybowska, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego. Celem działania Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji, publicznych i pozarządowych, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Więcej na stronie Młodzieżowej Rady Krakowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa