Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 886 pasujących obiektów:
Scentralizowany podatek VAT wpłynął na działalność wszystkich jednostek miejskich, także szkół. Dlatego Prezydent przygotował projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LI/953/16 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych. Radni z Komisji Edukacji zapoznali się z projektem i wydali pozytywną opinię.
Biuro Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza mieszkańców i mieszkanki do udziału w spotkaniu i dyskusji nad zmianami dotyczącymi realizacji inicjatyw lokalnych w Krakowie. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 18.00 w Centrum Obywatelskim.
Włodarze polskich miast: Poznania, Słupska, Częstochowy, Łodzi i Świdnicy, spotkali się 2 lutego w Krakowie, by porozmawiać o tym, w jakiej kondycji jest dziś samorząd i jakie powinny być współczesne miasta przyjazne mieszkańcom. Gospodarzem spotkania, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, był Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Środowiska prowadzące działalność charytatywną mogą już zgłaszać kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa. Kandydatury do komisji będą przyjmowane do 24 lutego.
Doprowadzenie do jednozmianowości we wszystkich krakowskich szkołach samorządowych oraz zapewnienie, by najmłodsi uczniowie mieli blisko do swojej szkoły – to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta Krakowa i Małopolskim Kuratorium Oświaty. 2 lutego w gabinecie Prezydenta Krakowa podpisy pod dokumentem złożyli Jacek Majchrowski i kurator oświaty Barbara Nowak.
63. sesja RMK trwała prawie 11 godzin. Radni podjęli 30 uchwał, 1 rezolucję, 6 projektów uchwał procedowali podczas pierwszych czytań. Dwa projekty uchwał zostały odesłane do projektodawców: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Rzeczny Drwinka – Bochenka” oraz przyjęcia programu „Nowa Huta dziś!”.
26 stycznia w Magistracie podczas konferencji „Diagnoza krakowskiej młodzieży” zaprezentowane zostały wyniki socjologicznych badań jakościowych, które zrealizowała Fundacja Rozwoju Badań Społecznych. Było to podsumowanie pierwszego etapu pracy nad nową wersją programu „Młody Kraków”.
W dniu 25 stycznia, podczas sesji Rady Miasta Krakowa odbyło się pierwsze czytanie projektów tzw. uchwał sieciowych, których celem jest dostosowanie siatki krakowskich szkół do nowego ustroju szkolnego, przewidującego likwidację gimnazjów i powrót ośmioletnich szkół podstawowych. Tym samym radni rozpoczęli procedurę ustalania nowej sieci szkół, która obejmuje dwa etapy i musi zakończyć się do 31 marca.
Małe licea ogólnokształcące nie zostaną zlikwidowane, gimnazja będą przekształcane w szkoły podstawowe, a uczniowie dokończą naukę w miejscu, w którym ją rozpoczęli – tak przedstawiają się główne zmiany w projekcie sieci szkół, przyjęte przez Miasto po konsultacjach przeprowadzonych przez zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty samorządowej w Gminie Miejskiej Kraków. Podczas briefingu prasowego prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz wiceprezydent Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król podsumowali zakończone konsultacje.
Czym jest scentralizowany VAT i jakie skutki przyniesie dla Krakowa? O tym rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Budżetowej.