Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 42,57 µg/m3 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 01:00 PM10 - 36µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 01:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 01:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 01:00 PM10 - 56µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 01:00 PM10 - 49µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 01:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2018-11-19 01:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA