Stan powietrza zły zły 255,0,0 zły 255,0,0 ,, zły 255,0,0 bardzo zły 192,0,0 umiarkowany 255,255,0 zły 255,0,0 255,0,0 PM10 - 159,29 µg/m3 PM10 - 151µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 01:00 PM10 - 165µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 01:00 PM10 - 141µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 01:00 PM10 - 180µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 01:00 PM10 - 203µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 01:00 PM10 - 97µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 01:00 PM10 - 178µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-19 01:00
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA