Stan powietrza Bardzo dobry dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 20 µg/m3 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-17 08:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-17 08:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-17 08:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-17 08:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-17 08:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-17 08:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-17 08:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2019-07-16
Zgłoś problem
12 616 80 00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA