Czynniki ograniczające przydatność gatunków drzew i krzewów

... do nasadzeń w ciągach komunikacyjnych aglomeracji miejsko-przemysłowych:

Czynniki ograniczające przydatność gatunków drzew i krzewów
Fot. www.krakow.pl
  • ograniczona przestrzeń dla rozwoju koron drzew i ich systemu korzeniowego,
  • niedobór wilgoci w powietrzu i glebie,<
  • niewłaściwy skład chemiczny podłoża wynikający z zasolenia i braku niektórych składników mineralnych oraz mikroorganizmów symbiotycznych,
  • duża amplituda temperatur - przegrzanie ulic podczas upałów ( temperatura nad jezdnią może dochodzić nawet do 60° C ) oraz znaczne ochłodzenie w czasie mrozów (do -35° C ),
  • ubicie gleby w otoczeniu drzew powodujące deficyt tlenu,
  • nieprzepuszczalność nawierzchni ciągów pieszych,
  • brak możliwości stosowania środków chemicznych do zwalczania chorób i szkodników,
  • prowadzenie sieci uzbrojenia terenu pod trawnikami z drzewostanem.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta