Stan powietrza umiarkowany dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 dobry 146,208,80 umiarkowany 255,255,0 255,255,0 PM10 - 62 µg/m3 PM10 - 55µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 11:00 PM10 - 74µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 11:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 11:00 PM10 - 53µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 11:00 PM10 - 99µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 11:00 PM10 - 44µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 11:00 PM10 - 65µg/m3 Data pomiaru: 2019-02-17 11:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA