Stan powietrza dostateczny dostateczny 255,192,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 dostateczny 255,192,0 umiarkowany 255,255,0 umiarkowany 255,255,0 255,192,0 PM10 - 103,71 µg/m3 PM10 - 119µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 09:00 PM10 - 109µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 09:00 PM10 - 92µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 09:00 PM10 - 100µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 09:00 PM10 - 139µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 09:00 PM10 - 84µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 09:00 PM10 - 83µg/m3 Data pomiaru: 2018-10-19 09:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA