Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 146,208,80 PM10 - 26 µg/m3 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-26 23:00 PM10 - 37µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-26 23:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-26 23:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-26 23:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-26 23:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-26 23:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-26 23:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2018-04-26 23:00
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA