Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2020 – ogłoszenie naboru wniosków

W grudniu 2018 roku Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw mających na celu promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracją mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców, ustanowiła tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”, przyznawany osobom lub podmiotom działającym na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie. 11 lutego rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” A.D. 2020.

Fot. Otwarty Kraków
Otwarty Kraków

Zgodnie z uchwałą - Nr III/31/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”, wyróżnienie może być przyznawane osobom indywidualnym lub podmiotom, takim jak: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna.

Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Kapituła Wielokulturowości powoływana jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr III/31/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 12 marca 2021 r.

Zgłoszenia kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” należy składać:

  • poprzez dostarczenie podpisanego wniosku do urny na korespondencję w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – urna na korespondencję znajduje się na parterze budynku, przy portierni;
  • poprzez przesłanie skanu podpisanego wniosku wraz z wersją edytowalną wniosku na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl.

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 78 08, 12 616 78 21.

Laureaci tytułu otrzymują nagrody w postaci symbolicznego wielobarwnego Lajkonika.

Laureaci tytułu mogą być dodatkowo uhonorowani wymienianiem ich jako posiadaczy tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Prezydent przyznaje tytuł(y) „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” w II kwartale każdego roku za rok ubiegły.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu: 12 616 78 08, 12 616 78 21.

Uwagi:

  • Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” A.D. 2020.
  • Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.
  • Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły Wielokulturowości.

Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki lub podmiotu do tytułu KRAKOWSKI AMBASADOR WIELOKULTUROWOŚCI A.D. 2020

PDF DOC

pokaż metkę
Autor: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2021-02-11
Data aktualizacji: 2021-02-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat