Miasta partnerskie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ołomuniec

Historia współpracy:

Kontakty Krakowa i Ołomuńca zainicjowane zostały w 2013 roku.

 

Gospodarka komunalna i usługi publiczne

 • W dniach 16-19 kwietnia 2019 roku przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa wzięli udział w międzynarodowej konferencji w Ołomuńcu poświęconej zagadnieniom gospodarki odpadami. Strona krakowska wygłosiła referat na temat nowoczesnego zarządzania odpadami w Krakowie i podzieliła się doświadczeniami w zakresie dostosowania mechanizmów gospodarki odpadami do bieżących wymagań unijnych.

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 • W dniach 10-12 października 2016 roku na zaproszenie krakowskiego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w naszym mieście przebywała delegacja Szkoły Poligraficznej w Ołomuńcu. Czescy goście omawiali nawiązanie współpracy między szkołami obejmującej m.in. wymiany kadry nauczycielskiej oraz uczniów w ramach programu Erasmus+. Dyrektor Szkoły z Szkoły Poligraficznej w Ołomuńcu i nauczyciele z tej placówki spotkali się również Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Tadeuszem Trzmielem, który 2 czerwca br. w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa sygnował List Intencyjny dotyczący współpracy Krakowa i Ołomuńca, który to dokument wskazuje obszar edukacji jako jeden z kluczowych obszarów kontaktów obu miast.
 • W dniach 4-6 kwietnia 2017 roku odbyło się drugie spotkanie dyrekcji i nauczycieli Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza i Średniej Szkoły Poligraficznej w Ołomuńcu. Tym razem krakowska delegacja gościła w Czechach. Przeprowadzono rozmowy dotyczące dalszej wzajemnej współpracy. Dwie uczennice reprezentujące krakowską szkołę wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Graficznym, organizowanym przez Średnią Szkołę Poligraficzną w Ołomuńcu. Delegacja Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza spotkała się z Burmistrzem Miasta Ołomuńca Antonínem Stankiem.
 • W dniach 8-13 października 2017 roku Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza gościł delegację nauczycieli Středni Školy Polygrafickiej w Ołomuńcu. Wizyta ta odbyła się w ramach współpracy Krakowa i Ołomuńca będąc kontynuacją projektu rozpoczętego w 2016 roku pomiędzy Zespołem Szkół Poligraficzno–Medialnych i partnerską szkołą w Ołomuńcu. Głównym celem wizyty było poznanie specyfiki nauczanych przedmiotów zawodowych oraz poznanie profilu produkcyjnego wybranych krakowskich przedsiębiorstw poligraficznych.  Podczas warsztatów w ZSPM nauczyciele z Ołomuńca uczestniczyli w wybranych zajęciach zawodowych z zakresu fotografii, grafiki, reklamy i poligrafii.
 • W dniach 15 i 16 marca 2018 roku w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza odbyło się uroczyste zakończenie VII edycji Międzynarodowego Konkursu Graficznego konkursu „Zdrowe ciało, zrównoważone środowisko”. Hasło nawiązywało do realizowanego przez szkołę projektu Erasmus+. W konkursie wzięli udział przedstawiciele szkoły partnerskiej z Ołomuńca. Wśród wyróżnionych prac znalazły się cztery autorstwa uczniów ze szkoły w Ołomuńcu.
 • W dniach od 16 do 20 kwietnia 2018 roku nauczyciele krakowskiego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza byli gośćmi Średniej Szkoły Poligraficznej w Ołomuńcu. Nauczyciele ZSPM poznali funkcjonowanie czeskiej szkoły, uczestniczyli w lekcjach, rozmawiali na temat metod i sposobów kształcenia. Delegacja z Krakowa gościła również w magistracie gdzie spotkała się z przedstawicielami władz Ołomuńca i rozmawiała o dalszej współpracy placówek.

Kultura

 • 24 kwietnia 2014 roku w Muzeum Archidiecezjalnym w Ołomuńcu, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Tajemnice skrywane pod ziemią – dotknąć  historii" na którą składały się fotografie Wiesława Majki dokumentujące prace archeologiczne oraz proces budowy Muzeum Podziemnego w Rynku Głównym które prezentowane były razem ze zdjęciami ukazującymi przebieg prac archeologicznych na Dolnym Rynku w Ołomuńcu. Fotografiom towarzyszyły artefakty pochodzące ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Ołomuńcu oraz 5 drobnych eksponatów wypożyczonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz obu miast.
 • 6 maja 2014 roku odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich w latach 1880-1914” w Międzynarodowym Centrum Kultury na której prezentowane były także dzieła wypożyczone przez Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu. Na to wydarzenie do Krakowa przyjechała oficjalna delegacja władz Miasta Ołomuńca Zastępca Burmistrza Ivo Vlach oraz Zastepca Burmistrza Ladislav Šnevajs.
 • 22 maja 2014 roku z jednodniową wizytą roboczą w naszym mieście przebywał Zastępca Burmistrza Ołomuńca Pavel Urbášek oraz Dyrektor Wydziału Kultury Radim Schubert. Podczas spotkania z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa Magdaleną Sroką rozmawiano o planowanym w czerwcu 2016 r.projekcie organizacji wystawy współczesnych artystów krakowskich w Ołomuńcu oraz perspektywach nawiązania współpracy w zakresie promocji turystycznej. 
 • 15 sierpnia 2014 roku w ramach Festiwalu Cracovia Sacra w Kościele św. Anny  odbył się koncert organowy artysty z Ołomuńca Karela Martínka.
 • Na zasadzie wzajemności, 21 września 2015 roku krakowski organista Marek Stefański wystąpił podczas renomowanego Festiwalu Muzyki Organowej w Ołomuńcu.
 • Reprezentantka Ołomuńca Pani Romana Hladisova wzięła udział w Festiwalu Lions World Song Festiwal, konkursie piosenki dla niewidomych artystów, którego finał odbył się 14 listopada 2015 roku Otrzymała specjalną nagrodę Amerykańsko-Polskiej Izby Handlowej.
 • 1 czerwca 2016 roku w Galerii Miejskiej w Ołomuńcu z udziałem delegacji władz Krakowa i Ołomuńca oraz Ambasador RP w Pradze Grażyny Bernatowicz i Konsula Generalnego RP w Ostrawie Janusza Bilskiego została uroczyście zainaugurowana wystawa krakowskich artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. (Więcej informacji w dziale: Wizyty oficjalne).
 • 1 września 2017 roku w Nowohuckim Centrum Kultury otwarto wystawę "Artyści z Ołomuńca". W uroczystości wzięła udział delegacja władz Ołomuńca z Wiceburmistrzem tego miasta Pavlem Urbáškiem na czele. Na wystawie w Galerii Białej zaprezentowano starannie wyselekcjonowane prace plastyczne prace kilku autorów średniej i starszej generacji, których dokonania odzwierciedlają dominujące nurty twórcze ołomunieckich stowarzyszeń artystycznych i zarazem określają kierunki programowe tych organizacji.
 • Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Ołomuńcu Dr. Lenka Prucková wzięła udział w odbywającej się 19 stycznia 2018 roku w naszym mieście Międzynarodowej Konferencji "Biblioteka w czasie przełomu" organizowaną przez Bibliotekę Kraków i Urząd Miasta Krakowa. Przedstawicielka Ołomuńca wygłosiła prezentację na temat realizowanego w kierowanej przez siebie placówce projektu kulturalnego "Noc z Panem Andersenem".
 • Od 24 września do 9 października 2018 roku w Galerii Pryzmat krakowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków (ul. Łobzowska 3) prezentowana była wystawa prac artystów z Ołomuńca "Ars Olomuciana 2018". Malarstwo zaprezentowali: Jiøi Hastí, Pavel Hogel, Radovan Langer, Oldøich Schnabl zaś rzeźbę: Radovan Langer i Marek Trizuljak.
 • W Galerii Miejskiej w Ołomuńcu w dniach 3-26 października 2018 roku odbyła się wystawa krakowskich twórców pt. „Człowiek - krakowska figuracja”. Prezentowane były obrazy: Małgorzaty Jagiełło, Anny Karpowicz-Westner, Kamila Kuzko, Sławomira Lewczuka, Eli Pamuły, Miry Skoczek-Wojnickiej i rzeźby Marii Niewiadomskiej. Wystawa objęta była Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
 • Kierująca Biblioteką Miejską w Ołomuńcu Dr. Lenka Prucková wzięła udział w odbywającej się 28 stycznia 2019 roku w naszym mieście II Międzynarodowej Konferencji z cyklu "Biblioteka w czasie przełomu" organizowanej przez Bibliotekę Kraków i Urząd Miasta Krakowa.
 • Od 8 do 25 września 2021 w Galerii Miejskiej Ołomuńca prezentowana była wystawa „Graficzne fascynacje – Grafika z Krakowa” prezentująca prace 14 artystów zrzeszonych w krakowskim oddziale Związku Polskich Artystów Plastyków. ZPAP w 2021 roku obchodził 110. rocznicę swojego istnienia.

Pomoc społeczna i polityka senioralna

 • Delegacja Urzędu Miasta Ołomuńca w składzie: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Michal Major, Kierownik Referatu ds. Pomocy Społecznej Zdislav Doleček oraz koordynatorka projektu "Ołomuniec bez Barier" Jana Chudobová wzięła udział w organizowanej przez Urząd Miasta Krakowa Konferencji Międzynarodowej "W Trosce o Seniorów Naszych Miast", która odbyła się w dniach 8-9 listopada 2016 roku Pan Zdislav Doleček będący ekspertem ds. polityki senioralnej, wygłosił prezentację na temat działań Ołomuńca w zakresie aktywizacji osób starszych. Pani Jana Chudobová spotkała się z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdanem Dąsalem aby zapoznać się ze specyfiką projektu "Kraków bez barier" i porozmawiać o możliwości nawiązania współpracy w ramach bliźniaczych programów.
 • W dniach 1-4 kwietnia 2019 roku na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z wizytą studyjną w Krakowie przebywała delegacja władz miasta Ołomuńca, której przewodniczyła Zastępca Burmistrza tego miasta Eva Kolářová. Tematyka wizyty dotyczyła systemu wsparcia i opieki nad osobami starszymi oraz działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie pobytu goście z Ołomuńca zostali zapoznani z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz osób starszych oraz z realizowanymi zadaniami na rzecz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Odwiedzili również miejsca, w których osoby starsze oraz ofiary przemocy w rodzinie mogą otrzymać pomoc i wsparcie: Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Klub Samopomocy – Specjalistyczny oraz Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych i Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.
 • W dniach 2-4 października 2019 roku delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przebywała z wizytą studyjną w Ołomuńcu. Przedstawiciele Krakowa zapoznali się z założeniami ołomunieckiej polityki socjalnej oraz odwiedzili: Centrum usług dziennych i całodobowych, Ośrodek wsparcia dla dzieci z autyzmem i ich rodzin „Wyjść naprzeciw autyzmowi”, Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi, Centrum Maltańskie oraz Centrum wsparcia dla osób bezdomnych prowadzone przez Caritas Ołomuniec.

Sport i rekreacja

 • Rokrocznie (począwszy od 2014 roku). dwoje biegaczy z Krakowa (zwycięzcy konkursów organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej) uczestniczy w półmaratonie w Ołomuńcu organizowanym cyklicznie w czerwcu. Strona czeska finansuje koszty pobytu krakowskich sportowców – amatorów. Na zasadzie wzajemności (od 2016 roku) 2 zawodników-amatorów z Ołomuńca bierze udział w PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim. Ich pobyt w naszym mieście oraz udział w półmaratonie finansuje krakowski Zarząd Infrastruktury Sportowej. W 2020 roku, z powodu pandemii projekt był zawieszony.

Wizyty oficjalne

 • W dniach 26-27 września 2013 roku przedstawiciele Miasta Ołomuńca brali udział w Konferencji Międzynarodowej „Współpraca partnerska narzędziem aktywnego obywatelstwa” zorganizowanej przez Unię Metropolii Polskich. Podczas spotkania roboczego z Dyrektor Kancelarii Prezydenta Anną Frankiewicz, strona czeska przekazała list od ówczesnego Burmistrza Ołomuńca Martina Novotnego skierowany do Prezydenta Miasta Krakowa. Korespondencja zawierała propozycję nawiązania współpracy między miastami.
 • 23-25 kwietnia 2014 roku miała miejsce wizyta oficjalna Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusza Matusza w Ołomuńcu. Najważniejszym punktem tej wizyty było oficjalne otwarcie wystawy fotografii Wiesława Majki "Tajemnice skrywane pod ziemią - dotknąć historii".
 • 6 maja 2014 roku, w związku z otwarciem wystawy "Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880–1914" w Międzynarodowym Centrum Kultury do Krakowa przyjechali dwaj  Zastępcy Burmistrza Miasta Ołomuńca Ivo Vlach oraz Ladislav Šnevajs. Z delegacją czeską spotkał się Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Matusz. Rozmowy miały charakter kurtuazyjny.
 • 1-2 października 2014 roku z wizytą roboczą w Krakowie przebywała delegacja Biura Kontaktów Zagranicznych Kancelarii Burmistrza Miasta Ołomuńca. Rozmowy dotyczyły kierunków rozwoju współpracy w tym szczególnie realizacji wspólnych projektów kulturalnych. Delegacja odwiedziła także Dom Norymberski w Krakowie aby zapoznać się z systemem funkcjonowania tej placówki.
 • 14-16 lipca 2015 roku z wizyta oficjalną do Krakowa przybył Burmistrz Ołomuńca Antonín Staněk oraz członkowie Zarządu Miasta Ołomuńca Filip Žáček i Michal Giacintov. W imieniu Prezydenta Miasta Jacka Majchrowskiego Krakowa czeskich gości podejmował I Zastępca Prezydenta Tadeusz Trzmiel. Delegacja spotkała się także z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem. Rozmowy prowadzone przez przedstawicieli władz Ołomuńca i Krakowa dotyczyły perspektyw rozwijania i zacieśniania współpracy obu miast.
 • 1-3 czerwca 2016 roku w Ołomuńcu z oficjalną wizytą przebywał I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisław Dziedzic. 1 czerwca w Galerii Miejskiej z udziałem delegacji władz Krakowa i Ołomuńca oraz Ambasador RP w Pradze Grażyny Bernatowicz i Konsula Generalnego RP w Ostrawie Janusza Bilskiego została uroczyście zainaugurowana wystawa krakowskich artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. 2 czerwca Burmistrz miasta Ołomuńca oraz I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel w obecności Pani Ambasador i Pana Konsula oraz zgromadzonych przedstawicieli ołomunieckich instytucji oraz Uniwersytetu Palackiego podpisali List Intencyjny w sprawie współpracy miast.
 • 1-2 września 2017 roku w Krakowie przebywała delegacja władz Ołomuńca z Wiceburmistrzem  ds. Kultury, Edukacji i Sportu Pavlem Urbáškiem na czele. Czescy goście spotkali się z Zastępcą Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzejem Kuligiem oraz wzięli udział w uroczystym otwarciu wystawy „Artyści z Ołomuńca” w Nowohuckim Centrum Kultury (więcej w dziale Kultura).

Inne

 • 27 października 2018 roku podczas uroczystości sadzenia 100 szlachetnych dębów z okazji stulecia odzyskania niepodległości i wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej, która odbyła się w Przylasku Rusieckim zostało posadzone drzewko dedykowane Miastu Ołomuniec.
 • Ołomuniec wziął udział w wirtualnym projekcie (inicjatywie Krakowa), rozpoczętym jesienią 2020 r., polegającym na przesyłaniu przez miasta partnerskie piosenek lub utworów muzycznych z nimi związanych. Otrzymane materiały zostały opublikowane w formie cyklu pt. „Co miastu w duszy gra?” na naszej stronie internetowej. 
 • W związku z projektem zorganizowanym z okazji Walentynek, Ołomuniec przysłał okolicznościowe zdjęcia, które zostały opublikowane na naszej stronie internetowej, w dedykowanym artykule, oraz w profilu serwisu społecznościowego Facebook.