Miasta partnerskie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rochester

Historia współpracy:

o współpracy pomiędzy Krakowem i Rochester została zawarta 18 lipca 1973 roku na okres pięciu lat i ulega automatycznie przedłużeniu na dalsze okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze stron nie wypowie jej sześć miesięcy przed upływem terminu. Dzięki pomocy i formalnym związkom między miastami, różne środowiska nawiązały bezpośrednie kontakty. Główne obszary współpracy Krakowa z Rochester to: edukacja, służba zdrowia, gospodarka oraz współpraca samorządów.

Zgodnie z prawem amerykańskim współpracę zagraniczną miast realizują komitety miast siostrzanych (Sister Cities Committees), które są specjalnie powoływanymi fundacjami non profit, działającymi zgodnie z określonymi zasadami formalnymi. Jej członkami są osoby prywatne, które chcą zaangażować się w realizację projektów w ramach współpracy między miastami i ją finansować lub pozyskiwać fundusze na różne inicjatywy. W Rochester, współpracę z Krakowem realizuje Komitet Miast Siostrzanych Kraków – Rochester.

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 • Przez kilka lat X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Nazareth College w Rochester realizowały wspólnie projekt polegający na wymianie młodzieży. Patronem i inicjatorem tej wymiany była Maria Przeździecka, ówczesna współprzewodnicząca Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester.
 • Współpracę prowadziły University of Rochester i Uniwersytet Jagielloński. Obejmowała ona wymianę naukowców i studentów oraz organizację seminariów naukowych. Aktywnie współpracowało również Collegium Medicum UJ, które ma podpisaną odrębną umowę z amerykańskim partnerem.
 • 31 maja 2012 roku Prof. Ralph Jozefowicz, Członek Komitetu Miast Siostrzanych Kraków  - Rochester, odwiedził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością placówki, zbadanie jej potrzeb oraz rozmowy o potencjalnym nawiązaniu współpracy z podobnymi instytucjami w Rochester.

Gospodarka 

 • W dniach 13-15 września 2004 roku w Polsce przebywał Wiceprezydent Rochester Business Alliance, Charles Goodwin. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów z polskim środowiskiem biznesowym. Podczas spotkania z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa rozmawiano o możliwości nawiązania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami krakowskimi a amerykańskimi, zrzeszonymi w Rochester Business Alliance.
 • W listopadzie i grudniu 2006 roku Kraków odwiedził przedsiębiorca z Rochester John Marszalek. Celem wizyty było rozeznanie możliwości nawiązania współpracy firm z Rochester i Krakowa (szczególnie w zakresie high-tech).

Jubileusze i prezentacje

 • W 1998 roku obchodzono 25. rocznicę podpisania umowy o współpracy pomiędzy Krakowem i Rochester. Z tej okazji, we wrześniu 1998 roku. do Krakowa przybyła oficjalna delegacja miasta Rochester, na czele z ówczesnym Burmistrzem, Williamem A. Johnsonem Jr. Amerykańscy goście podarowali wówczas Szpitalowi im. Św. Ludwika samochód do przewozu chorych. (Więcej informacji w dziale Zdrowie.)
 • W 2013 roku minęła 40. rocznica podpisania Umowy o współpracy Krakowa i Rochester. Z tej okazji Centrum Studiów Polskich i Środkowoeuropejskich Skalnego przy Uniwersytecie w Rochester zorganizowało w marcu 2013 roku wykład „Krakowskie metamorfozy w końcu XX stulecia”, a w kwietniu koncert „Penderecki: awangarda czy romantyzm”. Kulminacyjnym punktem obchodów rocznicy było jubileuszowe przyjęcie w Rochester w dniu 19 października 2013 roku Prezydent Miasta Krakowa wystosował do mieszkańców Rochester okolicznościowy adres, który został opublikowany w amerykańskim wydawnictwie jubileuszowym.

Kultura

 • W dniach 1-3 czerwca 2013 roku artysta z Rochester Shawn  Dunwoody, kierownik projektu graffiti z City Youth Services reprezentował Rochester podczas Święta Miasta Krakowa. Dunwoody uczestniczył wraz z artystami z innych partnerskich miast Krakowa w tworzeniu kompozycji graffiti. Kolejnego dnia wystąpił on w charakterze eksperta podczas zorganizowanej w magistracie konferencji poświęconej graffiti w przestrzeni publicznej. Opowiadał o swej pracy z młodzieżą, o sposobach walki z nielegalnym graffiti i przykładach jego pozytywnego wykorzystania.
 • 3 lipca 2014 roku w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie odbył się koncert chóru Rochester Oratorio Society pod dyrekcją Erica Townella. Z zespołem wystąpiła sopranistka Elena O'Connor. Przed koncertem, w imieniu władz Krakowa artystów i zgromadzoną publiczność powitał Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

Środowisko

 • Komitet Miast Siostrzanych Kraków - Rochester przekazał w sierpniu 2003 roku pieniądze na rekultywację Plant po zniszczeniach dokonanych przez burzę latem 2002 roku.
 • 14 września 2013 roku w Rochester, w programie publicznej stacji nadawczej „WXXI”, w ramach festiwalu ekologicznego „Greentopia”, zaprezentowana została audycja telewizyjna na temat terenów zielonych Krakowa. Materiały przygotował Wydział Kształtowania Środowiska UMK

Wizyty oficjalne

 • Na początku lat 90-tych, przy konstruowaniu zasad budżetu zadaniowego, Kraków korzystał z wieloletniego doświadczenia Rochester  w tej dziedzinie. Odwiedzili wówczas Rochester ówczesny Prezydent Miasta Krakowa Józef Lassota oraz jego Zastępca Krzysztof Pakoński.
 • We wrześniu 1998 roku do Krakowa przybyła oficjalna delegacja miasta Rochester, na czele z ówczesnym Burmistrzem, Williamem A. Johnsonem Jr. (Więcej informacji w dziale Jubileusze i prezentacje.)
 • W 2010 roku Współprzewodniczący Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester i przedstawiciel Burmistrza Rochester ds. Kontaktów z Miastami Partnerskimi Michael Leach złożył wizytę w Szpitalu Św. Ludwika oraz spotkał się z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, a także Konsulem Generalnym USA w Krakowie.
 • W dniach 27-29 października 2014 roku po raz kolejny odwiedził nasze miasto Michael Leach, Współprzewodniczący Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester i przedstawiciel Burmistrza Rochester do spraw Kontaktów z Miastami Partnerskimi. Amerykański gość spotkał się w magistracie z przedstawicielami Wydziału Rozwoju Miasta, Kancelarii Prezydenta oraz Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta. Ponadto przeprowadził także rozmowy dotyczące współpracy z reprezentantami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Współpraca ze środowiskami polonijnymi

 • W grudniu 2009 roku Kraków odwiedziła Maria Weldy, ówczesny Prezydent Towarzystwa Dziedzictwa Polskiego w Rochester (Polish Heritage Society of Rochester). Prezydent Weldy spotkała się z Dyrektorem Biura Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Miasta Krakowa. Rozmowa dotyczyła współpracy Krakowa i Rochester. Podczas spotkania z Dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa rozważano możliwość sprowadzenia do Rochester wystawy krakowskich szopek. Jednakże wysokie koszty projektu spowodowały, że jego realizacja została odłożona.

Zdrowie

 • Przez kilka lat trwały kontakty Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie oraz Strong Memorial Hospital w Rochester. Współpraca obejmowała szkolenie lekarzy oraz pomoc materialną w postaci zakupu literatury fachowej i samochodu do przewozu chorych.
 • W dniach 14-16 czerwca 2010 roku przebywał z  wizytą roboczą w Krakowie Michael Leach, Przewodniczący Komitetu Miast Siostrzanych Kraków Rochester. Podczas pobytu w Krakowie odwiedził on m.in. Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika, przekazując cenny atlas anatomiczny.

Inne

 • Współpraca z Rochester w dużej mierze animowana była przez Państwa Marię i Wojciecha Przeździeckich, Przewodniczących Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester. Za swą działalność Państwo Przeździeccy otrzymali nagrodę od „International Sister Cities Committee”, działającego na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od 2004 roku współprzewodniczącymi Komitetu Miast Siostrzanych Kraków - Rochester zostali: Mary Cay Majewski oraz Michael Leach.