Miasta partnerskie rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pecz

Historia współpracy:

27 maja 1987 roku podpisana została umowa o współpracy między Krakowem i regionem Baranya, którego stolicą jest miasto Pecz. Umowa ta została odnowiona 27 kwietnia 1998 roku w Peczu przez Burmistrzów obu miast. Pecz jest bardzo aktywnym i doświadczonym partnerem w staraniach o fundusze unijne. W 2010 roku Pecz był Stolicą Kulturalną Europy. Główne obszary współpracy miast to kultura i sprawy społeczne.

Kultura

 • Z peczańskimi odpowiednikami współpracowały m.in.: Nowohuckie Centrum Kultury oraz Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana.
   
 • W początkach współpracy organizowano cyklicznie wzajemne prezentacje obu miast (ostatnia: „Dni Peczu w Krakowie" w 2002 roku).
   
 • Od 30 kwietnia do 2 maja 2004 roku odbywał się w Peczu festiwal z okazji poszerzenia Unii Europejskiej. Do udziału w nim Miasto Pecz zaprosiło swoje miasta partnerskie oraz tzw. miasta - „kuzynów" (miasta współpracujące z partnerami).
   
 • We wrześniu 2004 roku w Krakowie gościł fotograf z Peczu, Karoly Csonka, który przygotowywał materiał fotograficzny do albumu na temat Peczu i jego miast partnerskich. Album wydał jesienią 2005 roku węgierski Klub Rotariański, we współpracy z Urzędem Miasta Pecz.
   
 • W sierpniu 2005 roku, w ramach 29. Europejskich Targów Sztuki Ludowej i Rękodzielnictwa w Krakowie zorganizowano „Dzień Węgierski". W wydarzeniu udział wzięła oficjalna delegacja z Peczu (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).
   
 • W czerwcu 2011 na krakowskim Rynku Głównym zaparkował Batory Express – objazdowa galeria w kolorowej Nysie, która odwiedziła 14 miast, w tym Pecz i Kraków, na trasie Budapeszt – Warszawa. Galeria prezentowała fotografie ukazujące Węgry głównie w latach 60-tych i 70-tych, kiedy to słynny pociąg Batory najczęściej woził Polaków na Węgry. Projekt został zorganizowany przez Centrum Węgierskie w Krakowie z okazji przejęcia przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
   
 • W lipcu i sierpniu 2011 roku w Peczu gościła wystawa fotografii autorstwa Wiesława Majki zatytułowana „Tajemnice skrywane pod ziemią – dotknąć historii".  W listopadzie tego roku, w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Krakowie, można było oglądać wystawę 40 prac peczańskich artystów-fotografików poświęconych ich miastu. Prace zostały wykonane w ramach programu „Pecz 2010 – Europejska Stolica Kultury".
   
 • Plany współpracy kulturalnej były tematem przewodnim wizyty w Krakowie Burmistrza Peczu Zsolta Pávy, która miała miejsce w dniach 16-18 listopada 2015  roku Burmistrzowi Pávie towarzyszyli specjaliści w tym zakresie, m.in. specjalny Doradca ds. Kultury, znany manager kultury i kompozytor István Márta oraz Zastępca Dyrektora centrum kulturalnego Zsolnay Cultural Quarter. Peczańscy urzędnicy zaprezentowali projekt wzmocnienia relacji z miastami partnerskimi, które podobnie jak Pecz, były w przeszłości Europejskimi Stolicami Kultury. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne)
   
 • Współpraca kulturalna była ważnym elementem oficjalnej wizyty Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w Peczu. Wizyta miała miejsce w dniach 15-17 marca 2016 roku, a jej głównym punktem było spotkanie z Burmistrzem Peczu Zsoltem Pávą. Prezydent Majchrowski odwiedził również Centrum Kódaly oraz Centrum Kulturalne Zsolnay. Kódaly to jedna z najnowszych i najnowocześniejszych sal koncertowych na Węgrzech. Natomiast Centrum Kulturalne Zsolnay to kompleks instytucji kultury i nauki, które powstały na poprzemysłowych terenach fabryki ceramiki Zsolnay. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).
   
 • 24 marca 2017 roku w Peczu gościł zespół Cracovia Danza, który przedstawił spektakl baletowy „Wesele w Ojcowie”. Spektakl odbył się na estradzie Szkoły Artystycznej Pécsi Müvészeti Gimnázium (Więcej w dziale: Współpraca ze środowiskami polonijnymi).
   
 • W kwietniu i maju 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie prezentowana była wystawa „Zsolnay. Węgierska secesja” poświęcona fenomenowi ceramiki produkowanej w peczańskiej manufakturze Zsolnay. Wystawa została przygotowana we współpracy z Janus Pannonius Múzeum w Peczu. Honorowego Patronatu wystawie udzielili Prezydent Miasta Krakowa oraz Burmistrz Peczu Zsolt Páva. Wystawa obejmowała ponad 100 obiektów i realizowana była w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Była to pierwsza prezentacja zbiorów i samego zjawiska w Polsce. W otwarciu wystawy udział wziął Burmistrz Peczu Zsolt Páva. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

Pomoc społeczna i polityka senioralna

 • Od 15 do 17 września 2005 roku odbywała się w Peczu konferencja poświęcona równemu traktowaniu niepełnosprawnych. W konferencji udział wzięła delegacja Krakowa, która przedstawiła prezentację pt. „Polityka społeczna realizowana w Gminie Miejskiej Kraków". Kraków był również reprezentowany w dyskusji, mającej na celu wymianę doświadczeń w zakresie działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).
   
 • W latach 2005 - 2006 Kraków uczestniczył w programie „CASE - Miasta przeciw wykluczeniu społecznemu". Był on realizowany przez Pecz w ramach Interreg III C Wschodni Komitet Sterujący. Program stał się platformą wymiany dobrych praktyk oraz prezentacji osiągnięć poszczególnych miast. 
   
 • We wrześniu 2007 roku w Peczu odbył się Turniej Koszykarski Miast Partnerskich. Kraków reprezentowała drużyna oldboyów Metalodlew wytypowana przez Krakowski Okręgowy Związek Koszykówki oraz Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Drużyna, której kapitanem był Józef Jaranowski, wygrała turniej pokonując w finałach zespół gospodarzy.

Środowisko

 • W dniach 22-23 maja 2017 roku w Krakowie odbyło się seminarium „SMART&GREEN” poświęcone zarządzaniu terenami zielonymi w miastach. Pecz reprezentowało dwóch radnych miejskich. W ramach seminarium radny János Girán przedstawił zarządzanie obszarami zielonymi w Peczu oraz rewitalizację terenu fabryki ceramiki Zsolnay. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).

Turystyka

 • Od 21 do 24 stycznia 2013 przedstawiciele Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Krakowa oraz Biura Funduszy Europejskich wzięli udział w spotkaniu projektu "Central Markets - Revitalising and promoting traditional markets in Central Europe". Projekt miał na celu wypromowanie placów targowych jako nowego produktu turystyki kulturowej, adresowanego przede wszystkim do turystów zagranicznych.

Wizyty oficjalne

 • W dniach 22-24 sierpnia 2005 roku oficjalną wizytę w Krakowie złożył Zastępcą Prezydenta Peczu Tibor Gonda wraz z delegacją. Wizyta związana była z organizacją „Dnia Węgierskiego" w czasie 29. Europejskich Targów Sztuki Ludowej i Rękodzielnictwa.(Więcej w dziale: Kultura).
   
 • Oficjalna delegacja Krakowa odwiedziła Pecz we wrześniu 2005 roku Delegaci wzięli udział w konferencji poświęconej równemu traktowaniu niepełnosprawnych. Kraków reprezentowali: Zastępca Prezydenta Miasta, Stanisława Urbaniak, przedstawiciele MOPS-u, Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydziału Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa. (Więcej w dziale: Pomoc społeczna i polityka senioralna).
   
 • Burmistrz Peczu Zsolt Páva odwiedził Kraków w dniach 4-5 maja 2015 roku Przedstawiciel Peczu wziął udział w Europejskim Kongresie Samorządów odbywającym się w Krakowie.
   
 • W dniach 16-18 listopada 2015 roku Kraków odwiedził ponownie Burmistrz Peczu Zsolt Páva z delegacją. Wizyta partnerów z Peczu poświęcona była głównie zagadnieniom kulturalnym. Najważniejszymi punktami wizyty były spotkania z Prezydentem Jackiem Majchrowskim, Zastępcą Prezydenta ds. Kultury Andrzejem Kuligiem, Dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stanisławem Dziedzicem oraz wizyty w kilku krakowskich instytucjach (między innymi MCK). Podczas zrealizowanych spotkań peczańscy urzędnicy zaprezentowali projekt wzmocnienia relacji z miastami partnerskimi, które podobnie jak Pecz, były w przeszłości Europejskimi Stolicami Kultury. (Więcej w dziale: Kultura)
   
 • W dniach 15-17 marca 2016 roku Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przebywał z oficjalną wizytą w Peczu. Głównym punktem wizyty było spotkanie z Burmistrzem Peczu Zsoltem Pávą. Rozmowa była okazją do przedstawienia bieżącej sytuacji miasta, jego sukcesów oraz wyzwań, które przed nim stoją. Omówiono również potencjalne wspólne projekty. (Więcej w dziale: Kultura)
   
 • W dniach 18-19 kwietnia 2017 roku oficjalną wizytę w Krakowie złożył Burmistrz Peczu Zsolt Páva wraz z delegacją. Burmistrzowi towarzyszyli János Pártos, Dyrektor Gabinetu Burmistrza oraz István Márta, Doradca Burmistrza ds. Kultury. Wizyta związana była z otwarciem wystawy „Zsolnay. Węgierska secesja” w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. W trakcie swej wizyty Burmistrz Páva spotkał się z Prezydentem Jackiem Majchrowskim. Obaj burmistrzowie wzięli udział w oficjalnym otwarciu wystawy (Więcej w dziale: Kultura).
   
 • W dniach 22-23 maja 2017 roku w Krakowie gościli Radni Miasta Pecz: Przewodniczący Komisji do spraw Rozwoju Miasta dr. János Girán oraz Przewodniczący Komisji do spraw Ochrony Wartości Lokalnych Dénes Oszoli. Goście wzięli udział w seminarium „SMART&GREEN” poświęconym zarządzaniu terenami zielonymi w miastach. (Więcej w dziale: Środowisko).

Współpraca ze środowiskami polonijnymi

 • 24 marca 2017 roku peczańska Polonia licznie zebrała się na zorganizowanym w lokalnej szkole artystycznej spektaklu baletowym „Wesele w Ojcowie” przedstawionym przez zespół Cracovia Danza.  Po spektaklu odbyło się spotkanie z dyrekcją Szkoły, w którym uczestniczyła również Pani Halina Krawczun Przewodnicząca miejscowej Polonii. (Więcej w dziale: Kultura).