Miasta partnerskie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Quito

Historia współpracy:

Propozycję nawiązania formalnej współpracy pomiędzy Krakowem i Quito przedstawił w początkach 2003 roku Tomasz Morawski, Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Ekwadorze. Kraków i Quito łączy wiele podobieństw - przede wszystkim historyczna wartości zabytków oraz kultura. Jednak główną płaszczyzną dialogu stał się fakt, iż miasta jako jedne z pierwszych na świecie zostały w 1978 roku wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wobec przypadającej na 2008 roku 30. rocznicy tego wydarzenia, Rada Miasta Krakowa postanowiła nadać miastu Quito tytuł Honorowego Miasta Bliźniaczego Krakowa, co stało się na mocy Uchwały nr XLVII/582/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku.

Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych

 • 10 maja 2004 roku w Krakowie podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Universidad San Francisco de Quito. Podpisanie umowy było jednym z kluczowych elementów wizyty oficjalnej delegacji Quito w Krakowie. (Więcej w dziale: Kultura oraz Wizyty oficjalne)
  Z quiteńskimi uczelniami współpracują również Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Państwowy Uniwersytet Latynoamerykański należący do sieci Flacso. Quiteńscy studenci uczestniczą również w wymianach prowadzonych przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Kultura

 • W maju 2004 roku w ramach Latynoamerykańskich Prezentacji Kulturalnych odbyła się prezentacja kulturalna Quito w Krakowie. W wydarzeniach udział brali również przedstawiciele Quito. (Więcej w dziale: Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych oraz Wizyty oficjalne).
 • W wrześniu 2005 r. w Quito zaprezentowano prace dziesięciu współczesnych krakowskich malarzy. Wystawa została wzbogacona koncertami organowymi krakowskiego artysty Marka Sefańskiego. W wydarzeniach udział brał Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który przebywał z oficjalną wizytą w mieście. (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).
 • Potencjalna współpraca kulturalna muzeów Krakowa i Quito omawiana była podczas wizyty w Krakowie Maríi Mercedes de Carrión, Dyrektor Muzeum Miasta Quito oraz Muzeum Wody. Wizyta realizowana była  dniach 31 marca - 4 kwietnia 2006 roku (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne). Rozmowy kontynuowano podczas wizyty (23-30 września 2007 roku) przedstawicieli krakowskiego Muzeum Inżynierii Miejskiej w Quito. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń dotyczących tworzenia wystaw interaktywnych w muzeach. W oparciu m.in. o doświadczenia pracowników krakowskiej placówki quiteńczycy przygotowali program stworzenia podobnej wystawy w Muzeum Wody w Quito.
 • W lipcu 2006 roku odbyła się druga edycja Latynoamerykańskich Prezentacji Kulturalnych w Krakowie W programie znalazły się koncerty muzyki popularnej, pokazy salsy i tanga, prelekcje naukowe oraz wystawy fotografii. W wydarzeniach udział wzięła oficjalna delegacja ekwadorskiej stolicy (Więcej w dziale: Wizyty oficjalne).
 • Z inicjatywy Konsula Honorowego RP w Quito, Tomasza Morawskiego w dniach 28 kwietnia-1 maja 2009 roku, w quiteńskim hotelu Dann Carlton odbywał się Festiwal Kultury Polskiej i Polsko - Żydowskiej. W ramach wydarzenia Zespół Góralski z Chicago pokazał jak tańczą, grają i śpiewają polscy górale, występując również na jednym z głównych placów miasta: Plaza de Americas. Swymi występami zachwyciła również Ekwadorka Diana Ortiz, która po polsku śpiewała piosenki Ewy Demarczyk. Nie zabrakło również specjałów kuchni polskiej przygotowywanych przez Patryka Barana szefa jednej z krakowskich restauracji.
 • We wrześniu 2011 roku w Krakowie gościła ekwadorska artystka Rosa Jijon. W Bunkrze Sztuki zaprezentowana została jej multimedialna prezentacja stanowiąca protest przeciwko niszczeniu zasobów naturalnych dżungli amazońskiej i kultury jej mieszkańców.

Ochrona zabytków

Wymiana doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jest istotnym elementem współpracy Krakowa i Quito, jako że oba miasta, wpisane są na listę dziedzictwa kulturalnego UNESCO.

Działania w tym zakresie zapoczątkowały wymiany realizowane przy współpracy quiteńskiej  Fundacji na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego FONSAL. Bilateralne wizyty stały się okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami Fundacji oraz krakowskich środowisk konserwatorskich i urbanistycznych. Rozmowy dotyczyły ochrony dziedzictwa kulturowego, a także utrzymania ładu przestrzennego oraz architektury pejzażu.

 • W roku 2009 gospodarzem X Światowego Kongresu OWHC była stolica Ekwadoru, Quito. Na spotkaniu, które odbyło się w dniach 8-11 września 2009 roku Kraków był reprezentowany przez Dyrektora Wydziału Dziedzictwa Narodowego Stanisława Dziedzica.
 • W dniach 5-7 września 2008 roku obchodzona była uroczyście 30. rocznica wpisania Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. W związku z obchodami Kraków odwiedził przedstawiciel Quito, który przedstawił prezentację multimedialną ilustrującą dziedzictwo kulturowe Quito. W program obchodów jubileuszowych UNESCO wpisała się również wystawa „Ekwador - różnorodność w centrum świata" organizowana przez Ambasadę Republiki Ekwadoru w Polsce w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. (Więcej w dziale; Wizyty oficjalne)

Wizyty oficjalne

 • We wrześniu 2003 roku Quito odwiedził Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który wziął udział w obchodach 25. rocznicy wpisania Krakowa i Quito na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wizyta była również okazją do nawiązania bliższych kontaktów między miastami.
 • W dniach 29 września - 8 października 2003 roku w Krakowie gościła delegacja z Miasta Quito. W jej skład wchodzili również przedstawiciele Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Fonsal, podległej Urzędowi Miasta Quito.
 • Rozmowy o współpracy kontynuowane były podczas wizyty delegacji Urzędu Miasta Krakowa w Quito (23-29 marca 2004 roku). W trakcie spotkań omówiono również planowaną na maj 2004 r. oficjalną wizytę w Krakowie Burmistrza Quito, Paco Moncayo Gallegosa oraz zainicjowano kontakty handlowe pomiędzy miastami.
 • W maju 2004 roku w Krakowie gościła oficjalna delegacja Quito. Kulminacyjnym momentem wizyty było podpisanie Listu Intencyjnego o Współpracy, które miało miejsce 10 maja 2004 roku. W trakcie wizyty podpisano również umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i uczelniami quiteńskimi. (Więcej w dziale: Edukacja i współpraca środowisk młodzieżowych oraz Kultura)
 • W dniach 8-13 września 2005 roku Quito odwiedził Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Prezydent Majchrowski wraz z Wiceburmistrz Quito Wilmą Andrade de Morales zainaugurowali wystawę prac dziesięciu współczesnych krakowskich malarzy. (Więcej w dziale: Kultura)
 • W dniach 31 marca - 4 kwietnia 2006 roku Kraków odwiedziła María Mercedes de Carrión, Dyrektor Muzeum Miasta Quito oraz Muzeum Wody. Wizyta miała na celu omówienie potencjalnej współpracy muzeów Krakowa i Quito. (Więcej w dziale: Kultura)
 • W lipcu 2006 roku oficjalną wizytę w Krakowie złożył Burmistrz Quito, Paco Moncayo Gallegos. Punktem kulminacyjnym wizyty było uroczyste otwarcie drugiej edycji Latynoamerykańskich Prezentacji Kulturalnych w Krakowie przez prezydentów obu miast. (Więcej w dziale: Kultura)
 • W dniach 5-7 września 2008 roku Kraków odwiedził Wiceburmistrz Quito Andrés Vallejo. Przedstawiciel Quito uczestniczył w uroczystych obchodach 30. rocznicy wpisania Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. (Więcej w dziale: Ochrona zabytków)
 • W dniach 22-28 listopada 2009 roku Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski - złożył wizytę w stolicy Ekwadoru. Głównym celem wizyty było utrzymanie partnerskich relacji z Quito oraz zdefiniowanie perspektyw współpracy. W programie wizyty znalazło się wiele spotkań, w tym z Burmistrzem Quito, Wiceprezydentem Ekwadoru, dr. Leninem Moreno oraz Ministrem Kultury, dr. Ramiro Noruegą.

Inne

 • W dniu 23 października 2009 roku, Tomasz Morawski, pełniący funkcję Konsula Honorowego RP w Quito,. został uhonorowany odznaką „Honoris Gratia", przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa osobom zasłużonym dla Miasta.