Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Mieszkanie za remont w Krakowie – najważniejsza jest liczba punktów z wniosku

Szanowni Państwo, chciałem odnieść się do dzisiejszych wydarzeń w związku ze składaniem wniosków w Programie „Mieszkanie za remont” i wyjaśnić szereg nieporozumień.

  1. Program „Mieszkanie za remont” funkcjonuje w tej formie od 2 lat dokładnie na tych samych zasadach. Najpierw trzeba złożyć wypełniony wniosek, potem ten wniosek jest sprawdzany pod względem wypełniania warunków brzegowych, sprawdzana jest kompletność wniosku. Następnie wniosek jest oceniany wg znanej wcześniej klasyfikacji punktowej. Następnie lista jest szeregowana i pierwsze 100 osób, które uzyskały najwięcej punktów znajduje się na liście Programu. Jeżeli zdarzy się, że w wyniku oceny kilkunastu spraw tą samą liczbę punktów ma większa grupa osób i znajdują się one na „brzegu” listy – decyduje tutaj i tylko tutaj czas złożenia. W każdym przypadku najważniejsza jest liczba punktów z wniosku a tylko w podanym przypadku – czas złożenia. Oznacza to, że najważniejsze jest złożyć wniosek pełny, dobrze opisany i docelowo dobrze punktowany.
  2. Składanie wniosku odbywało się i odbywa w sposób papierowy. Dzieje się tak, bo widzimy, że jest niezbędne zajęcie się tym wnioskiem na etapie składania, zweryfikowanie podstawowych informacji i odpowiedzenie na szereg zapytań składającego. Wiedząc o tym od kilku miesięcy mieliśmy dostępne stanowisko konsultacyjne i był dostęp do informacji telefonicznej. Dzieje się tak także dlatego, że ewentualne składanie wniosków w formie elektronicznej wymagałoby, jak zresztą podkreśliło kilku internautów, podpisu elektronicznego na wniosku. A wśród składających jest spora grupa, szacowana na 10-30% która jest cyfrowo nieprzygotowana do takiej drogi składania a sprawa podpisu elektronicznego jeszcze ten problem pogłębia. Oczywiście, możliwe byłoby mimo tego stosowanie elektronicznej formy składania wniosku ale eliminowałoby to jakąś grupę potrzebujących mieszkania osób. A problem jak reagować na wnioski z tą samą brzegową ilością punktów nadal by pozostał.
  3. W poprzednich edycjach też było znaczne zainteresowanie składaniem wniosków, ale nie było to aż takie. Dopiero w tym roku nastąpiło bardzo wysokie zainteresowanie. Jeszcze raz więc podkreślam – kluczowa jest liczba punktów i wniosek złożony 29 marca także będzie rozpatrywany i jeśli otrzyma najwięcej punktów – będzie pierwszy, niezależnie od momentu złożenia.
  4. Pierwotnie w Programie było do remontu 50 mieszkań, w 2 edycji daliśmy 100 i w 3 edycji dalej 100. Konstytucyjnym obowiązkiem samorządu jest przede wszystkim wsparcie osób potrzebujących mieszkań socjalnych. Na szczęście dzięki wyremontowanym w tej kadencji prawie 1900 pustostanom, oraz wybudowaniu prawie 600 nowych mieszkań mogliśmy radykalnie skrócić kolejkę oczekujących na mieszkania socjalne. Mając opanowany ten kluczowy problem mogliśmy szerzej zając się sprawą mieszkań czynszowych i innymi programami. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa i mieszkania czynszowe, Społeczna Agencja Najmu i mieszkania przejściowe, kooperatywy – zajmujemy się tym bo załatwioną mamy sprawę mieszkań socjalnych. Nie możemy radykalnie zwiększyć liczby pustostanów przeznaczonych do Programu „Mieszkanie za remont” bo odbyłoby się to kosztem pustostanów przeznaczonych na remont na cele mieszkań socjalnych, dla ludzi bez mieszkania i z niskimi dochodami. Mieszkania w Programie „Mieszkanie za remont” są adresowane dla rodzin już zamieszkałych, ze średnimi dochodami, z pulą środków na remont.
  5. Naszym błędem jest, że przewidywaliśmy dużą frekwencję, ale na poziomie zeszłorocznej. W tamtej edycji przyjmowaniem wniosków zajmowały się 3 osoby, teraz reagując na potrzeby utworzyliśmy 2 dodatkowe stanowiska. W efekcie tego wszystkie osoby złożyły wniosek do godz. 15.50. W sprawie składania elektronicznego wniosku wyjaśniłem, że był to dylemat między większą sprawnością składania a wyłączeniem jakieś, raczej znaczącej i bardzo potrzebującej pomocy, grupy mieszkańców. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy ale zainteresowanie przerosło wyobrażenia wszystkich, i organizatorów, i uczestników.

Podsumowując, Program „Mieszkanie za remont” jest bardzo atrakcyjną propozycją samorządu Krakowa, składanie wniosków w wersji papierowej ma swoje poważne uzasadnienie a przejście na składanie elektroniczne niesie za sobą poważne ryzyka i eliminuje pewną grupę starających się. Kluczowa jest liczba uzyskanych punktów a liczba proponowanych pustostanów do programu nie powinna być znacząco podnoszona bo odbędzie się to kosztem najbardziej potrzebujących. Nie można było przewidzieć takiej frekwencji w pierwszym dniu ale teraz sprawa jest opanowana. Program powinien być rozwijany ale priorytetem są mieszkania socjalne.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy ale zainteresowanie przerosło wyobrażenia wszystkich, i organizatorów, i uczestników.

Bogusław Kośmider

zastępca prezydenta Krakowa
ds. obsługi mieszkańców

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-03-01
Data aktualizacji: 2024-03-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź