Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Opinie, stanowiska, polemiki

Niezła mapa, tylko w dużej części nieprawdziwa... – odpowiedź na internetową mapę pustostanów

2022-05-25

Pojawiła się i z dużym hukiem została nagłośniona – Krakowska Mapa Pustostanów. Pomysł fajny, ale mapa w dużej części nieprawdziwa. Do miejskich pustostanów mieszkaniowych zaliczono mieszkania, których właścicielem nie jest miasto. Przedstawiono również lokale, które są tylko potencjalnymi pustostanami.

Oświadczenie TAURON Areny Kraków w sprawie wolontariuszy

2022-04-25

W odpowiedzi na wiadomości, które pojawiły się w mediach społecznościowych oraz portalach internetowych informujemy, że wolontariat pod TAURON Areną Kraków nie został zamknięty. Wolontariusze cały czas mogą pomagać i cały czas pomagają. Zapraszamy i prosimy o współpracę wszystkich chętnych do niesienia pomocy!

To nie czas na politykę – odpowiedź na post „Akcji ratunkowej dla Krakowa”

2022-03-19

Odnosząc się do anonimowej skargi, którą autoryzuje na swoim profilu na fb „Akcja ratunkowa dla Krakowa”, wyjaśniamy – punkt dla uchodźców w hali Hutnika nie był punktem organizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tylko przez klub sportowy. Osoby tam przebywające były oddane pod opiekę przedstawicielom klubu. Na miejscu nie pracowali urzędnicy, jak to ma miejsce np. w Plazie, czy w budynkach poszpitalnych na Wesołej.

Ustalenia w związku z wycinką drzew na wniosek Spółdzielni Nowy Bieżanów

2022-03-07

Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadzi obecnie 9 postępowań na wnioski Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew. Wnioski te dotyczą drzew, co do których w listopadzie ubiegłego roku spółdzielnia poinformowała mieszkańców o zamiarze ich usunięcia po uzyskaniu zezwolenia (ok. 300 sztuk). Ogłoszenia te spotkały się ze znacznym sprzeciwem mieszkańców. 

Miasto dba o bazę przedszkolną – także w rejonie ulicy Wielickiej

2022-02-15

W związku z artykułem pt. „Urzędnicy realizują politykę mieszkaniową miasta kosztem… jego mieszkańców?”, opublikowanym 11 lutego 2022 r. w „Dzienniku Polskim”, informuję, że miasto dokłada wszelkich starań, aby w okolicy ulicy Wielickiej zabezpieczyć potrzeby najmłodszych mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego.

Komunikat prasowy dotyczący publikacji Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy z 26 stycznia 2022 r. na Twitterze

2022-01-27

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna wyjaśniają, że w obowiązującej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Krakowa, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 12 maja 2021 roku, przewidziano następujące zmiany cen za dostawę 1 m3 wody pitnej oraz odbiór i oczyszczenie 1 m3 ścieków (łącznie):

Informacja w sprawie barów mlecznych prowadzonych przez PSS Społem

2022-01-13

Gmina Miejska Kraków corocznie dokonuje sukcesywnej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w różnych częściach miasta Krakowa. W roku 2021 aktualizacja dotyczyła również innych podmiotów, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, będących użytkownikami wieczystymi i dokonana była po wnikliwej analizie kształtujących się cen nieruchomości oraz okresu, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji.

MPO o warunkach drogowych 6 stycznia

2022-01-07

6 stycznia, ok. godz. 18.00 wystąpiły lokalne opady śniegu, szczególnie w okolicy ul. Kocmyrzowskiej, które o godz. 18.40 przerodziły się w regularną burzę śnieżną, obejmującą zasięgiem Nową Hutę, Krowodrzę, a później częściowo również rejon Starego Miasta i Podgórza.

Sprostowanie do artykułu w „Gazecie Wyborczej” z 22 grudnia

2021-12-22

W związku z opublikowanym 22 grudnia artykułem w „Gazecie Wyborczej” pt. „Walczą, by ich nie rozdzielić” informujemy:

Nowy Bieżanów – komentarz do materiału TVP

2021-11-26

W związku z wyemitowanym 24 listopada materiałem TVP Kraków „Głos regionów”, poświęconym zamiarowi wycięcia drzew na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów informujemy:

Znajdź