Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja w sprawie dotacji dla przedszkoli niesamorządowych

Przedszkola w Krakowie

W Krakowie dzieci w wieku przedszkolnym mogą korzystać z bogatej oferty wychowania przedszkolnego zarówno w przedszkolach samorządowych, jak i w przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz w przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne – np. stowarzyszenia, organizacje. Przedszkola niesamorządowe mogą być prowadzone na takich samych zasadach, jak samorządowe – bezpłatny pobyt dla 6-latków, a dla pozostałych dzieci – bezpłatne 5 godzin dziennie (każda kolejna godzina pobytu to koszt 1,30 zł) oraz bezpłatna oferta zajęć dodatkowych. Te przedszkola otrzymują co miesiąc z budżetu miasta dotację na każdego przedszkolaka w kwocie 2 125,17 zł (styczeń 2024 r.). Natomiast przedszkola niepubliczne mogą pobierać od rodziców czesne, którego wysokość nie jest ograniczona żadnymi przepisami, niezależnie od tego otrzymują z budżetu miasta dotację na każdego przedszkolaka w kwocie 1 505,33 zł (styczeń 2024 r.). Zasady dotowania przedszkoli niesamorządowych w Krakowie realizowane są na podstawie uchwały nr LXXV/2082/21 RMK z 15 grudnia 2021 r.

Kontrola dotacji

Dopiero w 2009 r. umożliwiono organom jednostek samorządu terytorialnego kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych podmiotom oświatowym z budżetów tych jednostek, a jeszcze później, gdyż w 2015 r. rozszerzono uprawnienia kontrolne tych jednostek o możliwość weryfikacji prawidłowości pobrania dotacji.

Kontrole w przedszkolach i szkołach dotowanych prowadzone są przez pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, a ich przebieg i efekty są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce: Kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

Wyłudzenia

Prezydent Miasta Krakowa wielokrotnie zwracał się do Ministra Edukacji Narodowej/ Ministra Edukacji i Nauki z propozycjami zmian przepisów, mających na celu uszczelnienie procesu dotowania podmiotów niesamorządowych, deklarując zaangażowanie pracowników Urzędu Miasta Krakowa w prace nad zmianami przepisów. Postulaty były wynikiem ujawnienia licznych nieprawidłowości, podczas przeprowadzanych kontroli przedszkoli oraz szkół i stanowiły wyraz troski o prawidłowość wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na edukację. Jednocześnie Urząd Miasta Krakowa współpracuje z organami ścigania w zakresie prowadzonych przez te organa postępowań, kierując wnioski o m.in. zabezpieczenie mienia oraz ewentualnych roszczeń.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-01-26
Data aktualizacji: 2024-01-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź