Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Występy artystów na Rynku Głównym – sprostowanie do artykułu na portalu lifeinkrakow.pl

29 stycznia 2019 r. na łamach portalu internetowego lifeinkrakow.pl ukazał się artykuł pt. „Mają nominację do »Fryderyka«, ale na Rynku już nie zagrają. Absurdalny przepis działa”.

W materiale tym znalazły się sformułowania, które w nieuprawniony sposób stwarzają mylne wrażenie, jakoby brak możliwości używania nagłośnienia na terenie Krakowa wynikał jedynie z przepisów prawa miejscowego oraz złej woli włodarzy Krakowa.

Należy z całą stanowczością podkreślić, że znajdujący się w uchwale o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto zapis, który zabrania używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na terenie Parku, a do którego nawiązuje autorka artykułu o działalności zespołu Kraków Street Band, jest konsekwencją brzmienia art. 156 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który ustanowiło całkowity zakaz używania nagłośnienia na terenach miast, terenów zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Regulacja ta, z pewnymi wyjątkami związanymi z organizacją okazjonalnych uroczystości, uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawaniem do publicznej wiadomości informacji i komunikatów, służących bezpieczeństwu publicznemu, stanowi powszechnie obowiązujące prawo, z którym nie mogą być sprzeczne uchwały Rady Miasta Krakowa ani zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

Dlatego też, dopóki przepis ustawowy zakazuje używania nagłośnienia, nie jest możliwe odmienne unormowanie tego zagadnienia w przepisach miejscowych. Z tego samego powodu, decyzji o dopuszczeniu użycia nagłośnienia nie może podjąć Zespół Zadaniowy ds. weryfikacji artystów ulicznych działających  na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto, nawet gdyby takie kompetencje były (a nie są) zawarte w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa, który powołał ten Zespół, jako gremium dbające o jakość występów artystycznych na terenie Starego Miasta.

Kraków od stuleci przyciąga artystów i również obecnie jest dogodnym miejscem do prowadzenia działalności twórczej. Jednakże, jak wszystkie przejawy działalności, także prezentacje artystyczne muszą odbywać się w granicach obowiązującego prawa.

Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Katarzyna Olesiak

  

 

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Olesiak
Osoba publikująca: Anna Duda
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-02-01
Data aktualizacji: 2019-02-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat