Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie zewnętrzne pozyskane w latach 2014-2018 przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie intensywnie pozyskuje środki pozabudżetowe na wsparcie realizacji zadań odbudowy lub budowy nowej infrastruktury sportowej. Najwięcej wniosków jak również umów dotyczących dofinansowania inwestycji związane jest z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W latach 2014-2018 ZIS złożył łącznie 44 wnioski na łączną kwotę 88,7 mln złotych, z czego uzyskał dofinansowanie dla 15 inwestycji na łączną kwotę 35,6 mln złotych. 14 wniosków z naboru ogłoszonego w 2018 roku nadal jest w trakcie oceny w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z którego ZIS uzyskał 2,2 mln złotych, odbudowano zabytkową strzelnicę garnizonową.

W ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w latach 2014-2018 ZIS złożył dwa wnioski aplikacyjne z czego dofinansowanie otrzymał jeden projekt na kwotę ponad 1 mln złotych. Ilość wniosków aplikowanych w ramach funduszy unijnych związana jest ze specyfiką programów finansowanych ze środków UE, które nie wspierają bezpośrednio inwestycji sportowych.

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ZIS pozyskał wsparcie dla trzech inwestycji na kwotę ponad 900 tys. złotych.

ZIS poza inwestycjami w infrastrukturę realizuje także zadania miękkie, czego przykładem może być projekt współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie pozyskano 74 tys. złotych.

Warto podkreślić, że w trakcie 10-letniej działalności Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie udało się pozyskać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę sportową w łącznej kwocie 74,5 mln złotych.

Wydatki Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie poniesione na obiekty sportowe zlokalizowane przy Suchych Stawach ul. Ptaszyckiego:

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zarządza mieniem Gminy Miejskiej Kraków służącym realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – obiektami sportowymi m.in. obiektami przy Suchych Stawach na ul. Ptaszyckiego i na te obiekty Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie czyni nakłady finansowe -  inwestycyjne i bieżące – za lata 2009-2018 była to kwota ponad 35 mln złotych.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat