Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 551 pasujących obiektów:
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie intensywnie pozyskuje środki pozabudżetowe na wsparcie realizacji zadań odbudowy lub budowy nowej infrastruktury sportowej. Najwięcej wniosków jak również umów dotyczących dofinansowania inwestycji związane jest z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W latach 2014-2018 ZIS złożył łącznie 44 wnioski na łączną kwotę 88,7 mln złotych, z czego uzyskał dofinansowanie dla 15 inwestycji na łączną kwotę 35,6 mln złotych. 14 wniosków z naboru ogłoszonego w 2018 roku nadal jest w trakcie oceny w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
10 października 2008 roku Krzysztof Kowal objął stanowisko Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Mija więc dekada, gdy z grupą pracowników przystąpił do organizacji nowej jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Kraków, powołanej uchwałą Rady Miasta Krakowa z 27 sierpnia 2008 roku.
Zorganizowany w niedzielę, 26 października 2014 roku w Krakowie 1. PZU Cracovia Półmaraton Królewski  był wydarzeniem sportowym, o którym szeroko informowały media – telewizja, radio, prasa, portale internetowe.
W artykule „Boiska i restauracje czy kolejne biura i parkingi przy Reymonta?”, w akapicie poświęconym komercyjnemu najmowi Pawilonu Medialnego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, red. Piotr Tymczak napisał: „Od stycznia 2018 r. do końca sierpnia 2019 r. obiekt był wynajmowany komercyjnie (oprócz udostępniania na mecze Wisły) 51 razy za łączną kwotę 6 tys. 750 zł netto.”
Zasadom korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych przy ulicy Ptaszyckiego poświęcone było spotkanie w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej, które odbyło się 20 stycznia. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich klubów i organizacji korzystających z dawnej infrastruktury Hutnika Kraków, których operatorem jest obecnie Stowarzyszenie „U Siemachy”.
W siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej czynna jest wystawa prac, uczestniczących w konkursie na opracowanie koncepcji hali TS Wisła. Zwycięską pracę poznaliśmy 14 stycznia.
29 czerwca 2011 roku reprezentujący Gminę Miejską Kraków Krzysztof Kowal - Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Grzegorz Silczuk -  Prezes Zarządu Klubu Sportowego Wanda i Zdzisław Otręba - Dyrektor tego klubu podpisali umowę o oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości przy ulicy Tadeusza Ptaszyckiego 4, na której znajdują się:  hala sportowa, sale treningowe i szatnie, pomieszczenia administracyjne oraz inne obiekty sportowo-rekreacyjne.
Data: 14 marca (środa) Godzina: 11:00 Miejsce: Zarządu Infrastruktury Sportowej, przy ul. Walerego Sławka 10
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie został wyróżniony tytułem i złotą statuetką Budowniczego Polskiego Sportu. Finał XIV edycji konkursu odbył się w miniony czwartek (14 listopada) podczas Gali Sportowa Polska 2013 w Warszawie.
„Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga” zgłoszone przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie znalazło się wśród laureatów trzeciej edycji konkursu 3P. Dzięki wyróżnieniu, planowany do realizacji w formule PPP projekt uzyska kompleksowe wsparcie doradcze w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury wyboru partnera prywatnego.