Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kraków w programie PFRON: są pieniądze na likwidację barier

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl
Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

O środki z PFRON w ramach Programu mogą starać się krakowskie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Dużą szansę upatrujemy w możliwości tworzenia spółdzielni socjalnych. Te cenne miejsca  dają możliwość pracy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie – mówi Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej Kulig.  

Pomoc zostanie udzielona w obszarach: B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, C – tworzenie spółdzielni socjalnych; D – likwidacja barier transportowych; E – dofinansowanie wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może wynieść do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy.

Na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, wsparcie może sięgać do 34.000,00 zł.

W zakresie likwidacji barier transportowych wsparcie wyniesie: 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zaś 250.000,00 zł dla autobusów.

Z kolei do 9.000,00 zł można otrzymać na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

W przypadku ostatniego z obszarów zaproponowano nieustalanie wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Projekty będzie można składać od 24 marca do 15 kwietnia w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych UMK – Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych ul. Stachowicza 18 p. 6. Informacja: Beata Schechtel-Mączka nr tel. 12 616 51 46, Beata.Schechtel-Maczka@um.krakow.pl.

Wnioski do pobrania na stronach internetowych BIP www.bip.krakow.pl, Portalu Magiczny Kraków w zakładkach „dla niepełnosprawnych” i „dla organizacji pozarządowych”.

Wszystkie informacje na temat Programu wyrównywania różnic między regionami III są dostępne na stronach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat