Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Organizacje pozarządowe w magistracie

W poniedziałek, 24 września zainaugurowała działalność Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Rada będzie realizowała w szczególności następujące zadania: opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Pierwsze posiedzenie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest kolejnym dowodem na zmiany, jakie zachodzą w relacjach Gminy z organizacjami pozarządowymi. Główną rolą współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi powinno być ich włączenie w proces uspołeczniania procesów decyzyjnych. Rozumiejąc to wyzwanie, ponad rok temu Miasto podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad transparentnym i jednorodnym systemem współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. Efektem tych działań są kolejne dokumenty regulujące tę kwestię. Obok Komisji Dialogu Obywatelskiego, inicjatywie wysoko ocenianej przez niezależnych ekspertów z obszaru konsultacji społecznych, do Rady Miasta trafił projekt Wieloletniego Programu Współpracy – to dokument tworzony od podstaw ze środowiskiem krakowskich organizacji pozarządowych.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana zarządzeniem Prezydenta Krakowa nr 2039/2012 z 26 lipca 2012 r. powołał Krakowską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana została w następującym składzie:

1. Czterech przedstawicieli Rady Miasta Krakowa:

1) Magdalena Bassara

2) Bartłomiej Garda

3) Małgorzata Jantos

4) Bolesław Kosior.

2. Czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa:

1) Anna Okońska- Walkowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

2) Halina Bańkowska – Wydział Kształtowania Środowiska

3) Krzysztof Klimczak – Wydział Spraw Społecznych

4) Bogusława Presz – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

1) Ewa Chromniak – Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

2) Grażyna Dąbroś – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Wspólna Radość

3) Przemysław Dziewitek – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia Obywatelska"

4) Paweł Grabka – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

5) Wiesław Hołdys – Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN

6) Bartosz Kurzeja – Spółdzielnia Socjalna "EKOCENTRYCY"

7) Łukasz Pach – Spółdzielnia Socjalna Piąty Element

8) Paweł Wójtowicz – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

Przedmiot i zakres działalności Rady określa uchwała nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Sylwetki członków Rady oraz bieżące informacje o jej pracach będzie prezentował miejski portal dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-09-21
Data aktualizacji: 2012-09-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź