górne tło

Muzeum Armii Krajowej - rewaloryzacja przy ul. Wita Stwosza 12

 

Inwestycja pn. "Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej" Jest to wspólna inwestycja Gminy miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (MRPO).

Budynek Muzeum AK wraz z sąsiednimi zabudowaniami tworzy unikatowy zespół zabytków architektury militarnej wpisany na listę zabytków w 2006 r. Obecnie trwają starania, aby wprowadzić go jako całość na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO. W wyniku realizacji projektu powierzchnia użytkowa Muzeum AK zwiększy się z 1300 m2 do 6000 m2, na której nowoczesnymi środkami wyrazu ukazana zostanie całościowo historia fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego i jego siły zbrojnej Armii Krajowej.

Realizacja tego prestiżowego i ważnego dla Polaków zadania jest oparta o projekt wybitnego polskiego architekta Ryszarda Jurkowskiego, który wygrał międzynarodowy konkurs architektoniczny i wykonał całość dokumentacji projektowej. Generalnym wykonawcą jest wybrana w drodze przetargu PBP Chemobudowa-Kraków.

 


Zobacz galerię


Zobacz także:

Komunikacja

Przestrzeń publiczna

Ekologia

Sport i rekreacja

Nowoczesność