górne tło

Przebudowa placu Bohaterów Getta

Realizacja: 2005
Koszt: 14 mln zł.

8 grudnia 2005 otwarty został przebudowany Plac Bohaterów Getta. Zrealizowana inwestycja w sposób symboliczny upamiętnia tragiczne losy Ludzi Getta. Projekt przebudowy Placu Bohaterów Getta (wcześniej Plac Zgody) stał się przedmiotem ogólnopolskiego konkursu urbanistyczno-architektonicznego, ogłoszonego w 2003 roku przez Gminę Kraków. Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno-przestrzennego zagospodarowania terenu placu Zgody wraz z otoczeniem, w którym wyrażona miał być pamięć historii miejsca.

Od autorów koncepcji oczekiwano sformułowania zasad przestrzennej obudowy placu, uczytelnienia jego wnętrza, pokazania sposobu kształtowania nawierzchni placu, wyposażenia w elementy małej architektury i zieleni oraz wpisania założeń ideowych konkursu w koncepcję miejsca.

Autorem zwycięskiego projektu zostało Biuro Projektowe Lewicki & Łatak. Umowa na projekt została podpisana 16 lipca 2004 (kwota 264.740 zł). Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę dla Zarządu Dróg i Komunikacji (Przebudowa Placu Bohaterów Getta w Krakowie za-kresie: zagospodarowania terenu, przebudowy przejścia podziemnego, przebudowy istniejącego budynku dworca autobusowego, malej architektury oraz infrastruktury technicznej) wydana została 8 lutego 2005 roku i z dniem 5 marca stała się osta-teczną. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę - konsorcjum firm Budostal 5 / RDM Śródmieście - który rozpoczął prace 14 lipca 2005 roku (umowa na kwotę 12 099 542,72 zł).


Zobacz galerię


Zobacz także:

Komunikacja

Przestrzeń publiczna

Ekologia

Sport i rekreacja

Nowoczesność