Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Kraków dla Rodziny N

Program Kraków dla Rodziny "N" jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków. Celem programu, który jest skierowany do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z osobami dorosłymi, u których niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia, jest wspieranie tego typu rodzin i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym poprzez ułatwianie dostępu do dóbr publicznych i usług.

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony w 2017 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXIII/1763/17 z dnia 31 maja 2017 r., a zmodyfikowany w kolejnym roku uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CVIII/2837/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Osoby uprawnione mogą przystąpić do programu poprzez złożenie wniosku o wydanie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej (Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, tzw. Karty "N"), na podstawie której mogą korzystać z szeregu uprawnień oferowanych przez miejskich i prywatnych Partnerów programu.

 

Karta "N" upoważnia do:

 • bezpłatnego korzystania z Komunikacji Miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
 • 50% zniżki w opłatach za bilety wstępu do miejskich muzeów, teatrów oraz na miejskie baseny
 • 70% zniżki na wybrane wydarzenia realizowane przez Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • wolnego wstępu do krakowskiego ZOO dla osób z niepełnosprawnościami do ukończenia 25 r.ż. posiadających Kartę "N" (dla pozostałych członków rodziny 50% zniżki)
 • przyjęcia poza kolejnością do krakowskich żłobków i zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku dla dzieci z rodzin objętych programem Kraków dla Rodziny "N"
 • 50% zniżki za każdą dodatkową godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 6 z nauczania, wychowania i opieki w krakowskich przedszkolach dla dzieci z rodzin objętych programem Kraków dla Rodziny "N" (zniżka łączy się ze zniżką wynikającą z posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+, w skutek czego korzystanie z dodatkowych godzin w przedszkolu jest bezpłatne)
 • bezpłatnego wejścia do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie
 • korzystania z katalogu oferty prywatnych firm i instytucji (wyszukiwarka Partnerów programu Kraków dla Rodziny "N")

 

Do wnioskowania o wydanie Karty "N" uprawnieni są (pod warunkiem potwierdzonego wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków):

 • rodziny z dziećmi do ukończenia 16 r.ż. posiadającymi ważne orzeczenie o niepełnosprawności
 • rodziny z osobami od 16 do ukończenia 25 r.ż. posiadającymi ważne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (w programie określane jako pełnoletnie dzieci niepełnosprawne)
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie, w których przebywają dzieci z niepełnosprawnościami lub osoby z niepełnosprawnościami do ukończenia 25 r.ż. posiadające  ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (zgodnie z punktem 1 i 2)
 • osoby powyżej 25 r.ż posiadające ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością powstałą przed 21 r.ż. (w programie określane jako dorosłe dzieci niepełnosprawne), które nie posiadają własnej rodziny (małżonka), wraz z jednym lud dwoma opiekunami faktycznymi

 

Kartę "N" otrzymują (pod warunkiem potwierdzonego wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków):

 • dzieci z niepełnosprawnościami raz ich rodzeństwo po ukończeniu 4 r.ż.
 • pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami (zgodnie z pkt. 2 i 3)
 • rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnościami lub pełnoletnich dzieci z niepełnosprawnościami (zgodnie z pkt. 2) w wieku od 18 do 24 r.ż. pod warunkiem kontynuowania nauki
 • rodzice/opiekunowie prawni dzieci z niepełnosprawnościami, rodzice/opiekunowie prawni osób z niepełnosprawnościami do ukończenia 25 r.ż. (zgodnie z pkt. 2), opiekunowie faktyczni dorosłych osób z niepełnosprawnościami (zgodnie z punktem 3)
 • umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dzieci z niepełnosprawnościami lub osoby z niepełnosprawnościami pomiędzy 16 a 25 r.ż., posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (zgodnie z pkt. 1 i 2) oraz opiekunowie tych placówek

 

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem jest wydawana i przedłużana bezpłatnie po weryfikacji  kompletnego wniosku na okres obowiązywania posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

 

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

tel. 12 616 52 93 lub 12 616 50 76

e-mail: RodzinaN@um.krakow.p

 

PDFREGULAMIN WYDAWANIA/PRZEDŁUŻANIA KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY "N"

PDFUCHWAŁA NR LXXIII/1763/17

PDFUCHWAŁA NR CVIII/2837/18

 

 

 

 

pokaż metkę
Autor: Anna Sikierska
Osoba publikująca: Paulina Szewczyk
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2020-04-23
Data aktualizacji: 2021-08-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź