górne tło

Program Kraków dla Rodziny N

Program Kraków dla Rodziny "N" jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków. Celem programu, który jest skierowany do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami lub z osobami dorosłymi, u których niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia, jest wspieranie tego typu rodzin i zwiększanie ich udziału w życiu społecznym poprzez ułatwianie dostępu do dóbr publicznych i usług.

Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony w 2017 roku uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXIII/1763/17 z dnia 31 maja 2017 r., a zmodyfikowany w kolejnym roku uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CVIII/2837/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Osoby uprawnione mogą przystąpić do programu poprzez złożenie wniosku o wydanie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej (Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem, tzw. Karty "N"), na podstawie której mogą korzystać z szeregu uprawnień oferowanych przez miejskich i prywatnych Partnerów programu.

 

Karta "N" upoważnia do:

 

Do wnioskowania o wydanie Karty "N" uprawnieni są (pod warunkiem potwierdzonego wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków):

 

Kartę "N" otrzymują (pod warunkiem potwierdzonego wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków):

 

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem jest wydawana i przedłużana bezpłatnie po weryfikacji  kompletnego wniosku na okres obowiązywania posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na okres 5 lat.

 

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

tel. 12 616 52 93 lub 12 616 50 76

e-mail: RodzinaN@um.krakow.p

 

PDFREGULAMIN WYDAWANIA/PRZEDŁUŻANIA KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY "N"

PDFWNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY "N"

PDFUCHWAŁA NR LXXIII/1763/17

PDFUCHWAŁA NR CVIII/2837/18