Aktualności

Nabór do Projektu Małopolska Niania 2.0

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Diagnoza na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021-2030

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2021–2030.

Gmina Miejska Kraków przystępuje do udziału w projekcie Samorząd bez berier

"Samorząd bez barier" to projekt pozakonkursowy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dnia 2 lipca Gmina Miejska Kraków zawarła umowę uczestnictwa w projekcie.

Spotkajcie Miejskie Centrum Informacji Społecznej

Z początkiem lipca na ulicach i placach Krakowa będziecie mogli spotkać specjalne stoiska Miejskiego Centrum Informacji Społecznej, gdzie urzędować będą specjaliści i doradcy społeczni.

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

Opiekunowie Osób Niesamodzielnych, mieszkańcy Krakowa, poza doradztwem wreszcie mogą otrzymać  kompleksowe i bezpłatne  wsparcie przywracające i poprawiające zdrowie oraz opiekę zastępczą.

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych to projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem Projektu jest Fundacja Pełna Życia, a Partnerami Fundacja Matio i Gmina Miejska Kraków.
 

Zapraszamy na zajęcia w Centrum Sportu Niepełnosprawnych !

Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy ul. Focha 40 zaprasza na treningi sportowe dla osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku.

Centrum oferuje zajęcia i treningi w paraolimpijskich dyscyplinach: szermierka, łucznictwo i judo. Planowane jest rozszerzenie oferty o kolejne sekcje.

 

 

Pierwszy dzień Krakowskich półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Właśnie rozpoczął się pierwszy dzień wakacyjnych półkolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W pierwszym turnusie trwającym do 10 lipca wezmą udział łącznie 73 osoby.

Półkolonie są finansowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa, dzięki czemu udział w nich jest bezpłatny.

 

 

 

 

Konkurs Kraków bez barier rozstrzygnięty !!

Znamy już laureatów konkursu „Kraków bez barier”!

Budownictwo dostępne, innowacyjne technologie i projekty badawcze, projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, osobowość i najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – znamy już grono tegorocznych laureatów konkursu „Kraków bez barier” 2019. Zwycięzcy odebrali statuetki z rąk prezydenta Krakowa.

Wznowienie bezpośredniej obsługi stron w Urzędzie Miasta Krakowa.

Od 1 lipca 2020r. komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa zajmujące się świadczeniem usług i realizacją spraw wymagających  kontaktu z klientem zewnętrznym wznawiają obsługę bezpośrednią. Zlikwidowane zostają urny na rzecz załatwiania spraw i składania wniosków/pism w sposób bezpośredni i poprzez dzienniki podawcze.