Sport i Zdrowie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejski program wykrywania zaburzeń słuchu wśród dzieci – zgłoś swoją placówkę do konkursu ofert

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci uczęszczających do szkół i placówek z terenu Gminy Miejskiej Kraków”.

Celem tego programu jest zwiększenie skuteczności wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I uczęszczających do krakowskich szkół podstawowych. W programie będą badania przesiewowe słuchu, w tym badanie otoskopowe oraz audiometryczne uszu.

Program będzie realizowany w 114 szkołach podstawowych do 30 czerwca 2026 roku. Kwota przeznaczona na to zadanie to 2 527 200 zł.

Przypomnijmy, o realizacji tego miejskiego programu zdecydowali radni pod koniec ubiegłego roku.

Składanie ofert

Oferty w formie papierowej, należy złożyć lub wysłać pocztą do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków. Na kopercie należy umieścić napis: Oferta na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie wykrywania zaburzeń słuchu u dzieci uczęszczających do szkół i placówek z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Nie otwierać”.

Termin składania ofert upływa dziś, 3 czerwca o godzinie 15.00.

Informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać także pod numerem telefonu 12 616 99 99 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Wszystkie informacje dla oferentów związane z konkursem, w tym wymagania i kryteria oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: bip.krakow.pl.

Wczesne wykrycie wady ma znaczenie

Jednym z najpoważniejszych problemów społecznych mających negatywny wpływ na jakość życia ludzi w naszym kraju są zaburzenia dotyczące narządu słuchu. Szacuje się, że problemy ze słuchem mogą dotyczyć od 5 do 20 proc. populacji. Liczba ta będzie rosnąć z uwagi na postęp cywilizacyjny i technologiczny.

Szczególne znaczenie tego problemu związane jest z powstaniem ubytków słuchu wśród dzieci i młodzieży. Zaburzenia słuchu we wczesnym okresie rozwoju dziecka mają znaczący wpływ na zakres jego doświadczeń. W okresie wczesnoszkolnym może prowadzić do dysfunkcji w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym dziecka. Niedosłuch negatywnie wpływa na zachowanie, koncentrację uwagi oraz tempo ogólnego rozwoju.

Wczesne wykrycie niedosłuchu oraz podjęcie właściwej interwencji może znacząco ograniczyć niekorzystny wpływ zaburzeń słuchu na wyniki nauczania. Konsekwencją zaburzeń słuchu mogą być problemy w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzenia komunikowania się oraz ograniczenia w przyswajaniu wiedzy.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-24
Data aktualizacji: 2024-06-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź