Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Samorządy ważnym ogniwem dla bezpieczeństwa państwa

Bezpieczeństwo, obrona cywilna, ochrona ludności, a także współpraca z samorządem w tym zakresie – to temat konferencji prasowej, która odbyła się 27 marca, z udziałem wicepremiera, szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz zastępcy prezydenta miasta Krakowa Andrzeja Kuliga.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

– W ubiegły piątek (22 marca – przyp. red.) przedstawiliśmy założenia dotyczące nowej ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności. Nasi poprzednicy wygasili tę ustawę i przez wiele miesięcy nie byli w stanie przedstawić projektu, dlatego nadrabiamy te zaległości i robimy to wspólnie z wspólnie z samorządami – mówił podczas spotkania wicepremier.

Wskazując, że samorząd będzie miał w tej ustawie bardzo ważną odpowiedzialność związaną z informowaniem, ostrzeganiem, udzielaniem pomocy, a także szkoleniem i przygotowaniem planu na wszystkie wypadki zagrożeń kryzysowych, m.in. na wypadek kryzysu czy wybuchu konfliktu zbrojnego.

Szef MON podkreślał, że bezpieczeństwo to jest priorytet i potrzebny jest silny samorząd i dobry gospodarz, który będzie pełnił te zadania w imieniu państwa. Plany na wypadek kryzysu mają być stworzone na poziomie miasta, województwa, powiatu.

Założenia nowej ustawy będą także precyzyjnie opisywać co to jest schron, co to jest miejsce schronienia, jakie działania należy podjąć, a wszystkie te działania będą skoordynowane z pracą w samorządach.

Wicepremier wspomniał także o zadaniach w zakresie edukacji, o tym że wspólnie z ministerstwem edukacji wdrażają projekt, a jego efektem będą – jeszcze w tym roku – lekcje w szkołach związane z bezpieczeństwem i zachowaniem się w sytuacjach kryzysowych.

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że we współpracy z samorządem miasta, będzie także inwestować w jeszcze liczniejszą obecność wojska w Krakowie.

Zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig podkreślał, że wspomniane założenia ustawy są już przedmiotem konsultacji samorządu.

– Z naszego punktu widzenia założenia tej ustawy są bardzo dobre i wierzymy, że zostaną zrealizowane. Jest ona ważna także z tego powodu, bo wydawało się, że kwestie wojen w naszej części kontynentu pożegnaliśmy, ale niestety wojna za wschodnią granicą pokazała, że należy powrócić do tych zadań ze zdwojoną mocą – dodał.

Jako samorząd musimy także inaczej spojrzeć na planowane inwestycje, przede wszystkim na inwestycje kubaturowe i drogowe. Wiele zadań musimy przeprojektować i znać wytyczne, aby skutecznie to realizować – uzupełnił zastępca prezydenta Krakowa.

Przypomnijmy, że w aktualnym prawodawstwie nie ma definicji schronu oraz ukrycia, brak przyporządkowania obiektów do poszczególnych kategorii z uwzględnieniem ich przeznaczenia, jak również określenia wymogów technicznych oraz wyposażenia. Problem budownictwa ochronnego w naszym kraju pozostaje nierozwiązanym od wielu lat.

Skomplikowana sytuacja dotycząca tego zagadnienia uległa całkowitemu pogorszeniu wraz z wejściem w życie ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny. Konsekwencją publikacji nowej ustawy było uchylenie wszystkich aktów prawnych regulujących problematykę z zakresu budownictwa ochronnego oraz obrony cywilnej.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-03-27
Data aktualizacji: 2024-04-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź