Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Jest raport z konsultacji dla dzielnic XII i XIII

Od lipca do grudnia 2023 r. odbywały się konsultacje społeczne, które objęły części dwóch dzielnic: XII – Bieżanów-Prokocim i XIII – Podgórze. Na tym obszarze zameldowanych jest ponad 6700 osób. Główną tematyką konsultacji była koncepcja rozwoju oraz kierunków przekształceń części tych terenów. Celem było opracowanie akceptowalnego przez stronę społeczną długoterminowego planu rewitalizacji i rozwoju dla tego obszaru.

Fot. pixabay.com

Po konsultacjach powstał raport, który podsumowuje wnioski zgłoszone przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zainteresowanie konsultacjami było spore, gdyż łącznie złożono 2982 ankiety, a w warsztatach wzięło udział 213 osób.

Wnioski z raportu nie pozwalają na sformułowanie jednoznacznych wskazań co do planów zmian na terenie tych dwóch dzielnic. Mamy tu do czynienia z całym spektrum poglądów, ponieważ w dyskusjach brali udział reprezentanci różnych środowisk.

Najbardziej potrzebne działania wymieniane dla tych dzielnic to: rozwiązanie problemu odoru (60 proc.), rozwój komunikacji miejskiej i integracja z komunikacją aglomeracyjną (58 proc.), dbałość o infrastrukturę drogową (54 proc.) czy tworzenie nowych urządzonych terenów zielonych (42 proc.).

Wnioski płynące z konsultacji to rozwój tych dzielnic, który uwzględnia dotychczasowe uwarunkowania oraz potrzeby i interesy nowych mieszkańców, właścicieli gruntów, przedsiębiorców inwestujących na tym terenie w oparciu o dobre skomunikowanie obszaru. Preferowana jest całościowa i spójna wizja planistyczna dla tego obszaru.

Raport z konsultacji społecznych wraz z zapisem z dyskusji grupowych znajduje się na stronie: bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne.

Raport został przekazany Radzie Miasta Krakowa wraz z prezentacją podsumowującą, która jest dostępna w załączniku [pptx].

Wnioski z raportu będą analizowane w celu wykorzystania w pracach nad koncepcjami przekształceń i rozwoju dzielnic XII i XIII.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-02-26
Data aktualizacji: 2024-04-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź