Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Plan „Kobierzyńska – Piltza” ponownie omawiany

Do 11 marca można ponownie zapoznać się z planem dla obszaru „Kobierzyńska – Piltza”. Obejmuje on teren ponad 50 ha w obrębie ulic dra Jana Piltza, dra Józefa Babińskiego, Kobierzyńskiej oraz Lubostroń.

Fot. bip.krakow.pl

Do 25 marca zainteresowani mieszkańcy mogą składać uwagi do projektu planu na formularzu.

W sprawie tego projektu można kontaktować się z Wydziałem Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa: mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42.

W projekcie planu wprowadzono następujące zmiany:

  1. wyznaczono tereny MN/U.12, ZP.3 i ZP.4 wraz z określeniem ich przeznaczenia i zasad zagospodarowania
  2. w miejsce dotychczasowych terenów KDD.5, KDD.11 i KDX.3 wyznaczono teren KDW.4 wraz ze zmianą przebiegu jego linii rozgraniczających z terenami sąsiednimi oraz określeniem jego przeznaczenia i zasad zagospodarowania
  3. zmieniono przebieg linii rozgraniczających tereny KDL.1, KDD.1, KDD.2 (dotychczas częściowo KDD.10), KDD.4, KDD.6 (dotychczas KDD.7) i KDX.2 z terenami sąsiednimi
  4. usunięto lub zmieniono przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy w terenach MN.2, MN.4, MN.5, MN.7, MN.8, MN.9, MN.10, MN.12, MN/U.3, Uo2, Uo.3 i Uks.1
  5. poszerzono zasięg strefy zieleni w terenach zabudowy w terenie MW.4
  6. poszerzono zasięg strefy zieleni wzdłuż istniejącej magistrali ciepłowniczej
  7. zmieniono maksymalną wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych w terenach MN.1 i MN.2
  8. usunięto element informacyjny – powiązania widokowe między obiektami fortecznymi.
pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-02-07
Data aktualizacji: 2024-03-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź