Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Działa już klub rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchu i mowy

Nowy klub to miejsce integrujące dzieci i młodzież z niepełnosprawnością słuchu i mowy, ich rodziców i opiekunów oraz dzieci i młodzież słyszącą rodzeństwa bądź rodziców niesłyszących. To także miejsce oferujące różnorodne zajęcia m.in. rehabilitacyjne, rewalidacyjne, edukacyjne, kulturalne czy sportowe.

Fot. Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl

Klub rozpoczął działalność pod koniec listopada ubiegłego roku. Prowadzi go Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski. Oferta klubu obejmuje: rewalidację (rozumianą jako wsparcie w rozwoju podopiecznych z niepełnosprawnościami), rehabilitację, edukację (w tym pomoc w odrabianiu zadań), kulturę (kino, teatr, koncerty, muzea, wystawy, itp.), podnoszenie sprawności w zakresie samoobsługi i czynności codziennych, rozwijanie zainteresowań i integrację.

− Powołanie klubu jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie związane z organizacją na terenie naszego miasta miejsca, które zapewni wieloaspektowe wsparcie rodzicom i opiekunom dzieci z niepełnosprawnością słuchu i mowy. To miejsce, które łączy rehabilitację, rewalidację, edukację, kulturę, sport, turystykę oraz – co ogromnie ważne – integrację. To jednocześnie miejsce, w którym będą prowadzone zajęcia rozwijające różne umiejętności przydatne w życiu. Cieszę się, że powstała ta pozbawiona barier architektonicznych przestrzeń, gdzie w przyjaznej atmosferze zostały stworzone warunki do wspierania i rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu i mowy – podkreśla Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, który 6 lutego wziął udział w oficjalnym otwarciu placówki.

W klubie prowadzone będą także działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu i mowy, jak i rodziców z niepełnosprawnością słuchu i mowy, w oparciu o poradnictwo i wsparcie pedagogiczno-psychologiczne.

 

Program współtworzony z adresatami oferty

Program zajęć klubu to odpowiedź na zapotrzebowanie dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu i mowy oraz ich rodziców. Zajęcia zostaną opracowane we współpracy z adresatami działań klubu, w oparciu o ich potrzeby i pomysły oraz z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń specjalistów Poradni Polskiego Związku Głuchych w Krakowie.

Do realizacji zadań została zatrudniona wykwalifikowana kadra pedagogiczno-psychologiczna oraz opiekunowie mający doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją słuchu i mowy oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kadra wywodzi się ze Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG działającej przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie. Wsparciem będą również wolontariusze – przede wszystkim studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Jak działa klub?

Z oferty klubu mogą korzystać mieszkający na terenie Krakowa rodzice z dziećmi (w wieku 0–24 lata) z wadą słuchu i mowy oraz dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy uczęszczające do krakowskich szkół integracyjnych, a także słyszące dzieci i młodzież rodziców g/Głuchych oraz rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnościami.

Klub jest otwarty pięć godzin dziennie we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku, dwa razy w godzinach dopołudniowych i trzy razy w godzinach popołudniowych). Niektóre elementy programu, takie jak spotkania integracyjne czy wycieczki będą obywać się w wybrane soboty – tak, by mogły z nich skorzystać również osoby, które na co dzień pracują w godzinach otwarcia klubu. Z szacunków wynika, że z oferty klubu będzie korzystać ok. 100 beneficjentów miesięcznie.

Siedzibą klubu jest wynajęty lokal przy ul. Szlak 10. To dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i charakteru funkcjonowania klubu, a także pozbawiona barier architektonicznych przestrzeń o powierzchni ok. 83 m2. Działalność klubu jest prowadzona w ramach zadania zleconego przez miasto. Do 31 grudnia 2025 roku Kraków przeznaczy na ten cel 670 000 zł.

Przypomnijmy, że przy ul. Bałuckiego 9 działa także klub dla dzieci i rodziców z niepełnosprawnością wzroku. Klub, który funkcjonuje od października ubiegłego roku, powstał w ramach projektu realizowanego przez miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Nadzieja”. Dodatkowe informacje o klubie oraz informacje o ofercie i działaniach miasta realizowanych przede wszystkim z myślą o mieszkańcach z niepełnosprawnościami można śledzić na stronie krakow.pl/bezbarier.

20240206-img_5569.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5572.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5609.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5669.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5760.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5825.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5849.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5865.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5897.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5949.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5702.jpg
Bogusław Świerzowski / www.krakow.pl
20240206-img_5569.jpg
20240206-img_5572.jpg
20240206-img_5609.jpg
20240206-img_5669.jpg
20240206-img_5760.jpg
20240206-img_5825.jpg
20240206-img_5849.jpg
20240206-img_5865.jpg
20240206-img_5897.jpg
20240206-img_5949.jpg
20240206-img_5702.jpg
pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-02-06
Data aktualizacji: 2024-03-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź