Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Klub Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku

Gmina Miejska Kraków we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja od października 2023 roku prowadzi Klub Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku. Zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2025 roku.

fotografia przedstawia skarpety świąteczne
Fot. P. Wojnarowski

Powołanie Klubu jest odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie związane z organizacją na terenie Miasta Krakowa miejsca skupiającego niewidome i słabowidzące dzieci, młodzież i ich rodziców.

 

Grupa docelowa:

Adresatami zadania są niewidome i słabowidzące dzieci i młodzież oraz ich rodzice. W Klubie znajdą swoje miejsce również dzieci i młodzież z niepełnosprawnością złożoną obejmującą dysfunkcję wzroku i dodatkową niepełnosprawność. Bardzo ważnymi odbiorcami oferty Klubu są rodzice dzieci z dysfunkcją wzroku, którzy w tym wyjątkowym miejscu znajdą pomoc i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz wzajemnie będą mogli się wymieniać doświadczeniami związanymi z trudnym procesem rewalidacji swoich dzieci. Klub dedykowany jest rodzicom i ich dzieciom od 3 do 24 roku życia z terenu Gminy Miejskiej Kraków.

 

Oferta Klubu:

  1. możliwość korzystania z przyjaznego miejsca spotkań, integracji oraz wymiany doświadczeń,
  2. organizacja zajęć grupowych ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży m.in.: zajęcia umuzykalniające, zajęcia plastyczne, sesje muzykoterapii, zajęcia taneczne i rytmiczne, zajęcia ogólnorozwojowe oraz sensoryczne, zajęcia plastyczne w ramach cyklów tematycznych, językowe, zajęcia wspomagające edukację, zajęcia kulinarne,
  3. realizacja spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami,
  4. warsztaty i szkolenia dla rodziców o tematyce dostosowanej do potrzeb beneficjentów, obejmujące różne obszary wspierania rozwoju i opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi (edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne),
  5. spotkania integracyjne dla rodziców zapobiegające izolacji i mających na celu stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia, itp.,
  6. prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka.

W ramach działań Klubu  serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku z terenu Krakowa oraz rodziców dzieci z niepełnosprawnością wzroku na wszystkie realizowane przedsięwzięcia programowe.
 

Klub czynny jest pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00.

Adres: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 9 lok. nr 1 (narożny lokal obok punktu optyka
i zegarmistrza, 25 m od delikatesów „Złoty Róg”), wejście bezpośrednio z ulicy.

Lokal pozbawiony jest barier architektonicznych.

Wszystkie realizowane zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i prowadzone są przez tyflopedagogów. Poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku realizowane jest przez kadrę specjalistyczną (psycholog, tyflopedagog, terapeuci).

Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu 12 651 49 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 20.00.

Cała oferta Klubu jest realizowana bezpłatnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

1.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
10.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
11.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
12.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
13.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
14.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
15.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
16.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
17.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
2.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
3.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
4.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
5.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
6.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
7.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
9.jpg-klub rodzica
Piotr Wojnarowski, Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
a1.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a10.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a2.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a3.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a4.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a5.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a6.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a7.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a8.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a9.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a11.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a12.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a13.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a14.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a15.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a16.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a17.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a18.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a19.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a20.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a21.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a22.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a23.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a24.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a25.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a26.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a27.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a28.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a29.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a30.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a31.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a32.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a33.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a34.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a35.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a36.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a37.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a38.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a39.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a40.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
a41.jpg-klub rodzica
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja
1.jpg-klub rodzica
10.jpg-klub rodzica
11.jpg-klub rodzica
12.jpg-klub rodzica
13.jpg-klub rodzica
14.jpg-klub rodzica
15.jpg-klub rodzica
16.jpg-klub rodzica
17.jpg-klub rodzica
2.jpg-klub rodzica
3.jpg-klub rodzica
4.jpg-klub rodzica
5.jpg-klub rodzica
6.jpg-klub rodzica
7.jpg-klub rodzica
9.jpg-klub rodzica
a1.jpg-klub rodzica
a10.jpg-klub rodzica
a2.jpg-klub rodzica
a3.jpg-klub rodzica
a4.jpg-klub rodzica
a5.jpg-klub rodzica
a6.jpg-klub rodzica
a7.jpg-klub rodzica
a8.jpg-klub rodzica
a9.jpg-klub rodzica
a11.jpg-klub rodzica
a12.jpg-klub rodzica
a13.jpg-klub rodzica
a14.jpg-klub rodzica
a15.jpg-klub rodzica
a16.jpg-klub rodzica
a17.jpg-klub rodzica
a18.jpg-klub rodzica
a19.jpg-klub rodzica
a20.jpg-klub rodzica
a21.jpg-klub rodzica
a22.jpg-klub rodzica
a23.jpg-klub rodzica
a24.jpg-klub rodzica
a25.jpg-klub rodzica
a26.jpg-klub rodzica
a27.jpg-klub rodzica
a28.jpg-klub rodzica
a29.jpg-klub rodzica
a30.jpg-klub rodzica
a31.jpg-klub rodzica
a32.jpg-klub rodzica
a33.jpg-klub rodzica
a34.jpg-klub rodzica
a35.jpg-klub rodzica
a36.jpg-klub rodzica
a37.jpg-klub rodzica
a38.jpg-klub rodzica
a39.jpg-klub rodzica
a40.jpg-klub rodzica
a41.jpg-klub rodzica
pokaż metkę
Osoba publikująca: Daniel Duda
Podmiot publikujący: Bez barier
Data publikacji: 2024-01-05
Data aktualizacji: 2024-01-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź