Aktualności

WSPORNIK - Punkt Wsparcia Opiekunów

WSPORNIK to projekt realizowany przez Fundację Pełną Życia w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków w ramach Poddziałania 9.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Webinar FEER o psach przewodnikach

Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju „FEER” już po raz kolejny zaprasza na bezpłatny webinar. 5 listopada o godz. 19:00. Tym razem poruszana będzie tematyka psów przewodników.

Obóz rowerowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Adaptive Bike Challenge to czterodniowy obóz rowerowy dla osób z niepełnosprawnością ruchową organizowany przez Fundację Poland Business Run. Dzięki wsparciu finansowemu Globalworth Foundation, 10 osób weźmie udział w projekcie i pokona na rowerach trasę z Częstochowy do Krakowa, doskonaląc technikę jazdy oraz wymieniając się doświadczeniami w zakresie sportu adaptowanego.

Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór pełnoletnich uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi do udziału w 14 dniowych, całodobowych turnusach opieki wytchnieniowej, organizowanych w dniach od 16.11.2020  do 29.11.2020 r. w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.

Udział w turnusach jest dla uczestników bezpłatny. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Urząd Miasta Krakowa zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta

Od środy, 14 października budynki Urzędu Miasta Krakowa oraz Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych będą dostępne wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.  

Pokonamy bariery - otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Konsultacje projektu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z NGO na rok 2021

Od 2-23 października trwają konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Realizatorem konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Nie widzisz i masz problem z komputerem? Rozwiążmy go razem!

Jesteś osobą niepełnosprawną z dysfunkcją wzroku i  chcesz skorzystać z bezpłatnej porady lub szkolenia dotyczącego obsługi komputera lub posiadanego oprogramowania specjalistycznego. Skontaktuj się z Fundacją Edukacji Empatii Rozwoju „FEER”, która prowadzi w tym zakresie bezpłatne konsultacje i szkolenia.

Zawodnicy z Krakowa Mistrzami Polski w Pływaniu Niepełnosprawnych !

W dniach 2-4.10.2020r., zawodnicy Integracyjnego Klubu Sportowego Druga Strona Sportu Kraków wzięli udział w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych w Lublinie. Ekipa IKS DSS reprezentująca Kraków, w składzie: Igor Soja, Daniel Sobczyk, Jerzy Ślusarski i Jędrzej Fietko pod opieką trenera Łukasza Józkowicza spisała się rewelacyjnie!

Wartościowy Wolontariat - Wartościowa Przyszłość

Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacji Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie realizuje projekt „Wartościowy Wolontariat-Wartościowa Przyszłość!” mający na celu podniesienie kompetencji społecznych uczestników poprzez aktywny udział w partycypacji społecznej i działań na rzecz społeczności lokalnych.