Aktualności

Koordynator do spraw dostępności w krakowskim Magistracie

Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miasta Krakowa. Funkcję będzie pełnił Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w czasie epidemii COVID-19

Komunikat w sprawie przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w związku z epidemią COVID-19 w Polsce.

Doradcy pomagają załatwić urzędowe sprawy

Miejskie Centrum Informacji Społecznej to miejsce, gdzie każdy mieszkaniec Krakowa może zwrócić się o pomoc, zapytać, poradzić się i otrzymać szczegółową odpowiedź.

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych

Krakowski Informator dla Osób Niepełnosprawnych  w wersji papierowej dostępny jest siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia (ul. Dekerta 24), a także w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Osoby, które w okresie od 9 marca do 4 września br. utraciły możliwość korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych, mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do kosztów opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie.

Godziny Ciszy w Galerii Bronowice

Galeria Bronowice włącza się do akcji pt.: „Godziny Ciszy”, dedykowanej dzieciom i osobom dorosłym ze spektrum autyzmu.