Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Pozytywna ocena CUPT dla Planu Zrównoważonej Mobilności

Centrum Unijnych Projektów Transportowych potwierdziło 26 stycznia 2024 roku, że przyjęty przez Radę Miasta Krakowa w grudniu 2023 r. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego został oceniony pozytywnie.

Opiniowanie przez CUPT odbywa się z wykorzystaniem ujednoliconego dla miejskich obszarów funkcjonalnych  w Polsce Formularza Oceny Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan -  SUMP) i polega na weryfikacji 8 zasad z Komunikatu Komisji Europejskiej z 17.12.2013, na których opiera się idea SUMP. Uznanie całego dokumentu jako wypełniającego tę ideę jest możliwe tylko w przypadku, gdy weryfikacja wszystkich 8 zasad kończy się oceną „pozytywną” lub „pozytywną  z rekomendacjami”.

Dla obszarów oceny takich jak:

  • podejście partycypacyjne,
  • ocena obecnych i przyszłych wyników,
  • zintegrowany rozwój wszystkich rodzajów transportu,
  • monitorowanie i ocena,

Plan uzyskał ocenę pozytywną, a w przypadku pozostałych obszarów - pozytywną wraz z konkretnymi rekomendacjami. Co do zasady, rekomendacje dotyczą działań lub zmian do wprowadzenia w kolejnej edycji Planu, jednak część z nich będzie wdrażana na bieżąco.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego zapewnia spójny kierunek działań i inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin objętych zakresem Planu.

Działania wskazane w Planie ukierunkowane są na dążenie do poprawy m.in.:

  • dostępności do transportu publicznego,
  • bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, jakości przestrzeni publicznych,
  • jakości planowania,
  • organizacji i promocji zrównoważonego transportu.

W rezultacie prowadzić to powinno do ograniczenia emisji substancji szkodliwych (pyłów) i gazów cieplarnianych (CO2), pochodzących z systemu transportu.

Plan przygotowany został w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kraków, pełniącej rolę lidera prac oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska koordynującego prace związane z przygotowaniem dokumentu na terenie gmin Metropolii Krakowskiej i Obszaru Funkcjonalnego Metropolii Krakowskiej, przy wsparciu eksperckim Politechniki Krakowskiej.

Link do treści planu można znaleźć: tutaj.

Mapa obrazuje obszary ocenionych dotąd w Polsce obszarów objętych SUMP

Ilustracja: Obszar ocenionych dotąd planów SUMP w Polsce (stan na 02.02.2024) - zamieszkuje go 10 640 246 osób, co stanowi 28,2% liczby ludności kraju (źródło: Ministerstwo Infrastruktury RP).

pokaż metkę
Autor: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Iwona Opałka
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2024-02-05
Data aktualizacji: 2024-02-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź