Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3 – konkursy ofert

Do dziś, 12 lutego, do godz. 15.00, można zgłaszać oferty w ramach dwóch otwartych konkursów ofert na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Termin realizacji zadania rozpoczyna się 1 maja, a kończy 30 kwietnia 2026 r.

Fot. Krakowska Karta Rodzinna

Konkursy mają na celu wybór ofert w zakresie realizacji zadania publicznego „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 oraz w lokalach wskazanych przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Kluby Rodziców są miejscami spotkań i integracji rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. To miejsca, gdzie rodzice i opiekunowie mogą w przyjaznej atmosferze podzielić się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, problemami związanymi z posiadaniem i wychowaniem dzieci oraz stworzyć nieformalne grupy wsparcia.

Zapraszamy do udziału w konkursie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Informacje dotyczące konkursów ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.40–15.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny, ul. Dekerta 24, pokój nr 3B, piętro 3 lub pod numerem tel. 12 616 11 61.

Więcej informacji o konkursie dotyczącym realizacji zadania w lokalach wskazanych przez organizacje pozarządowe:

Więcej informacji o konkursie dotyczącym realizacji zadania w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Kurczaba 2 w Krakowie:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-01-12
Data aktualizacji: 2024-02-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź