Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Trwa kompleksowa rewitalizacja starego cmentarza Podgórskiego

Trwają właśnie prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie na starym cmentarzu Podgórskim przy al. Powstańców Śląskich. Będą prowadzone w czterech etapach, a ich celem jest przywrócenie dawnej świetności tej niezwykle cennej dla Krakowa zabytkowej nekropolii. W związku z pracami cmentarz jest zamknięty do 5 grudnia.

Fot. ZCK

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wielokrotnie występował o pozyskanie środków na dofinansowanie tego priorytetowego dla miasta projektu. W tym roku finalnie Gmina Miejska Kraków pozyskała środki na realizację inwestycji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach projektu kluczowego: „Ocalić najstarszą miejską nekropolię przed degradacją i zapomnieniem. Rewaloryzacja starego cmentarza Podgórskiego w Krakowie, miejsca spoczynku i upamiętnienia wybitnych obywateli dawniej odrębnego miasta Podgórza”.

Stary cmentarz Podgórski to najstarszy cmentarz komunalny na terenie obecnego Krakowa. Został założony niedługo po roku 1786 i służył mieszkańcom miasta Podgórze do czasu uruchomienia nowego cmentarza przy ulicy Wapiennej. Spoczywają tutaj cenieni i sławni również na całą Polskę krakowianie – prawnicy, urzędnicy, działacze społeczni, przemysłowcy, artyści.

W 2008 r. stary cmentarz Podgórski został wpisany do Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE), stowarzyszenia skupiającego najważniejsze cmentarze w Europie. W 2010 r. znalazł się na Europejskim Szlaku Kulturowym, obejmującym 49 cmentarzy w 37 miastach położonych w 16 europejskich krajach.

Historia cmentarza jest bardzo bogata, a to, jakie miejsce zajmuje on na zabytkowej i kulturalnej mapie Krakowa, najlepiej pokazuje wyróżnienie tej wyjątkowej nekropolii przez europejskie stowarzyszenie ASCE. Tylko kompleksowa rewitalizacja starego cmentarza Podgórskiego pozwoli odtworzyć to niepowtarzalne XVIII-wieczne dziedzictwo naszego miasta. Po wieloletnich staraniach o dofinansowanie w końcu udało się nam pozyskać odpowiednie środki i niezwłocznie ruszyliśmy z pracami – podkreśla Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

O rewitalizację nekropolii zabiegali również radni miejscy, m.in. radny Rady Miasta Krakowa Artur Buszek.

 

Zadanie to jest przedsięwzięciem wieloletnim, etapowanym na lata 2023–2026. Obecnie wyłoniony został wykonawca na realizację prac w ramach I i II etapu za kwotę 2 213 649,91 zł brutto. Ogółem szacunkowa wartość robót – IV etapy wynosi 4 364 000,29 zł brutto. Na realizację zadania Gmina Miejska Kraków otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w wysokości maksymalnie do 82 proc. wartości inwestycji netto. Wstępnie wysokość dofinansowania w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 • na 2023 rok – 1 002 369,61 zł
 • na 2024 rok – 416 837,27 zł
 • na 2025 rok – 499 409,49 zł
 • na 2026 rok – 934 157,42 zł.

Projekt ma na celu restaurację zabytkowego starego cmentarza Podgórskiego i obejmuje m.in:

 • uporządkowanie i zabezpieczenie elementów częściowo zniszczonych pomników nagrobnych, pozostałych fragmentów grobowców przeniesionych z niezachowanej części cmentarza, utworzenie lapidarium, w przypadku elementów z grobowca Cieślików zestawienie ich w rzeźbę – pomnik w kształcie portalu
 • podkreślenie pierwotnego układu komunikacyjnego i kompozycyjnego cmentarza przez wykonanie nawierzchni alei i ścieżek, montaż rzeźby – portalu z grobowca Cieślików na osi głównej alei
 • ogrodzenie i oznaczenie w południowej części cmentarza miejsca pochówków szczątków ludzkich ze zlikwidowanych kwater – obramienia mogiły zbiorowej z tablicami ku pamięci mieszkańców Podgórza, których groby zostały zlikwidowane ze znaczną częścią podgórskiej nekropolii
 • uporządkowanie terenu, dokończenie aranżacji przestrzeni zabytkowego cmentarza: usunięcie zdewastowanych lastrykowych nagrobków wykonanych w latach 70. XX wieku podczas budowy obecnej ulicy Powstańców Śląskich, wykonanie nowych nagrobków według wzorów zaakceptowanych przez służby konserwatorskie, nawiązujących stylistycznie do nagrobków z XIX w., z piaskowca, z wykuciem nazwisk w celu upamiętnienia zmarłych
 • remont konserwatorski zachowanej części historycznego ogrodzenia z oryginalną bramą, remont współczesnego ogrodzenia
 • pielęgnację i nasadzenia zieleni
 • wykonanie oświetlenia cmentarza (latarnie, lampy, iluminacja bramy i rzeźby – portalu) i monitoringu wizyjnego, z niezbędną infrastrukturą teletechniczną.

Pierwszy etap prac realizowany jest od października do grudnia 2023 r.

Wartość robót pierwszego etapu wynosi 1 216 440,42 zł netto (1 496 221,72 zł brutto).

Dofinansowanie z NFRZK na 2023 rok wynosić będzie 997 481,14 zł, środki Gminy Miejskiej Kraków to 498 740,58 zł.

Ze względu na prowadzone prace od 6 listopada do 5 grudnia nekropolia została zamknięta dla odwiedzających. Zarząd Cmentarzy Komunalnych przeprasza za utrudnienia i prosi o cierpliwość.

3 aleja glowna (7).jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego ZCK
roboty 2.jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego ZCK
roboty 3 (003).jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego ZCK
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego ZCK
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego ZCK
stary podgórski 3.jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego ZCK
zaskpeka.jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego ZCK
3 aleja glowna (7).jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
roboty 2.jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
roboty 3 (003).jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
stary podgórski 3.jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
zaskpeka.jpg-Trwa kompleksowa rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-10-20
Data aktualizacji: 2023-11-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź