Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto zwiększa dopłaty do żłobków niepublicznych

Ponad dwukrotne zwiększenie dopłaty do godziny opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku niepublicznym, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna oraz dwuipółkrotne zwiększenie dopłaty dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności – takie zmiany od następnego roku wprowadzi miasto na mocy uchwały przyjętej przez Radę Miasta Krakowa – 40 głosów było za, 0 przeciw, 1 się wstrzymał.

Fot. Pixabay.com

W Krakowie działa ponad 300 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów). Łącznie Kraków zapewnia ponad 11,5 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi.

Miesięczna opłata za pobyt w miejskim żłobku obowiązuje od 2012 r. i wynosi 199 zł, natomiast opłata za sam pobyt w prywatnym żłobku to z kolei koszt ok. 1400 zł. Zgodnie z oczekiwaniami rodziców najmłodszych krakowian miasto od lat realizuje działania mające na celu zmniejszanie różnicy w opłatach za żłobki miejskie i prywatne. Od 2012 r. Kraków udziela dotacji do opieki nad dziećmi przebywającymi w prywatnych żłobkach (aktualnie średnio dopłata ta wynosi 357 zł miesięcznie). Przekłada się to na zmniejszenie wysokości opłaty ponoszonej przez rodziców dzieci korzystających z oferty prywatnych placówek i jednocześnie pomaga rozwijać sieć niepublicznych miejsc opieki. Dzięki temu duża liczba mieszkańców miasta ma możliwość łączenia obowiązków zawodowych i rodzicielskich. Efektem kolejnych działań miasta mających na celu wsparcie rodziców najmłodszych krakowian jest uchwała Rady Miasta Krakowa przyjęta podczas sesji, która odbyła się 14 września.

Rodzice dzieci z prywatnych żłobków będą płacić mniej

Zgodnie z zapisami dokumentu, od 2023 roku wysokość podstawowej dotacji udzielanej do godziny opieki nad dzieckiem w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wzrośnie do kwoty 3,50 zł (w tym roku dotacja wynosi 1,70 zł), a wysokość dodatkowej dotacji na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wzrośnie do 6,00 zł (aktualnie to 2,40 zł). Takie zmiany pozwolą na znaczny wzrost kwot dofinansowania.

Zakładając, że dziecko będzie objęte opieką instytucji przez 10 godzin dziennie, przez 21 dni w miesiącu, miesięczna dotacja do opieki nad każdym dzieckiem wynosić będzie 735 zł (wzrost o 378 zł w stosunku do 2022 r. czyli o 106 proc.). Z kolei dodatkowa dotacja na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wyniesie 1260 zł (wzrost o 756 zł, czyli o 150 proc.).

Według szacunków wprowadzone zmiany spowodują, że w Krakowie łączne dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna wynosić będzie ponad 1100 zł albo ponad 1200 zł miesięcznie, w zależności od rodzaju otrzymywanych świadczeń. To bardzo znaczące wsparcie krakowskich rodzin w zapewnianiu opieki nad najmłodszymi dziećmi. Szacuje się, że koszt udzielania dotacji w 2023 r., wzrośnie o 29 mln zł w stosunku do 2022 r. i wyniesie ok. 56,5 mln zł.

W planach aktualizacja opłaty za miejskie żłobki

Przypomnijmy, że miesięczna opłata za pobyt w miejskim żłobku, wynosząca 199 zł, jest taka sama od dziesięciu lat. W tym czasie znacznie wzrosły koszty funkcjonowania żłobków, dlatego miasto przygotowuje aktualizację opłaty. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zakłada zwiększenie tej kwoty do 299 zł. Jednak zmiana ta, w związku ze świadczeniami wypłacanymi przez ZUS na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3, będzie nieodczuwalna dla krakowskich rodzin.

Każda rodzina jest uprawniona do otrzymania dofinansowania do żłobka, wypłacanego instytucji opieki przez ZUS, w wysokości do 400 zł albo do rodzinnego kapitału opiekuńczego w średniomiesięcznej wysokości 500 zł.

Świadczenia te pokryją proponowane opłaty w miejskim żłobku, a w przypadku pobierania na dziecko dofinansowania z ZUS miejski żłobek, zgodnie z zapisami ustawy, obniży rodzicowi opłatę za pobyt w żłobku do wysokości 0 zł.

Jednocześnie projekt uchwały przewiduje zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dzieci w samorządowych żłobkach, którym mogą zostać objęte rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami, rodziny o niskich dochodach oraz wielodzietne.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-09-06
Data aktualizacji: 2022-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź