Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Polityka społeczna miasta w nowej strategii

Podczas sesji 31 sierpnia radni jednogłośnie przyjęli „Strategię rozwiązywania problemów społecznych Krakowa 2030”, która pozwoli przyczynić się do ochrony osób i grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz podjąć działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków społecznych dla mieszkańców Krakowa będących w trudnej sytuacji.

Fot. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

W przygotowanym dokumencie strategicznym zostały wyszczególnione cztery najważniejsze obszary:

  • aktywna polityka na rzecz rodzin
  • wsparcie skierowane dla seniorów
  • integracja osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
  • włączenie osób z niepełnosprawnościami.

We wskazanych obszarach, w najbliższych latach będą zachodzić najważniejsze procesy zmian społeczno-demograficznych, które będą stanowić wyzwania dla polityki społecznej Krakowa.

Przyjęte cele oraz działania mają przyczynić się do poprawy warunków życia krakowian, w szczególności osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a także będą narzędziem dającym możliwości do przezwyciężania trudności oraz do rozwoju mieszkańców, podnosząc jakość ich życia.

Przedstawionym działaniom ujętym w każdym z celów strategicznych zostały przypisane także ramy finansowe z wyszczególnieniem na kolejne lata aż do 2030 roku.

Z treścią „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Krakowa 2030” można zapoznać się tutaj.

pokaż metkę
Autor: EMILIA KRÓL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-08-31
Data aktualizacji: 2022-09-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź