Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dotacje dla przedszkoli – miasto korzysta z uprawnień kontrolnych

Niesamorządowe przedszkola dzielą się na publiczne i niepubliczne. Czym się od siebie różnią? W jakiej wysokości i na jakich zasadach pobierają dotację? Czy miasto kontroluje prawidłowość pobierania i wydatkowania tych środków? Poniżej wyjaśniamy, jak w świetle prawa wyglądają te mechanizmy i w jaki sposób Kraków z nich korzysta, aby zapewnić zgodne z przeznaczeniem, rzetelne i gospodarne wykorzystanie środków dotacyjnych.

Fot. Bogusław Świerzowski

Na terenie Krakowa wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego (np. punktach przedszkolnych).

Spośród tych placówek 149 jest prowadzonych przez miasto, natomiast 307 – przez osoby fizyczne, stowarzyszenia, spółki oraz organizacje wyznaniowe. Placówki niesamorządowe otrzymują z budżetu gminy dotację podmiotową na każde dziecko wykazane w informacji miesięcznej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju placówki (publiczna lub niepubliczna).

Placówka publiczna to taka, w której pobyt dziecka do pięciu godzin jest bezpłatny, a każda następna godzina kosztuje rodzica (opiekuna prawnego) 1 zł. Placówka taka otrzymuje miesięcznie na dziecko kwotę 1330,61 zł lub 556,45 zł w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej (stan na 1 czerwca 2022 r.).

Placówka niepubliczna to taka, która pobiera od rodziców (opiekunów prawnych) czesne według ustaleń organu prowadzącego, a od miasta otrzymuje miesięcznie dotację na dziecko w wysokości 942,51 zł lub 394,16 zł w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej oraz 720,75 zł w punkcie przedszkolnym (stan na 1 czerwca 2022 r.).

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych organ dotujący (miasto Kraków) może kontrolować prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji. Ustawodawca daje organom dotującym (jednostkom samorządu terytorialnego) prawo do podjęcia takich czynności, nie nakłada jednak obowiązku w tym zakresie. Jednakże w trosce o prawidłowość wydatkowania środków dotacyjnych (powinny być wykorzystywane na działalność związaną z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem) pracownicy Urzędu Miasta Krakowa prowadzą kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji na podstawie obowiązującej w tym zakresie uchwały nr XXVI/589/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2019 r.

Przebieg i efekty przeprowadzonych kontroli są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UMK.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-06-24
Data aktualizacji: 2022-06-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź