Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uchwała krajobrazowa weszła w życie

1 lipca zakończył się dwuletni okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych zgodnie z tzw. uchwałą krajobrazową. Przedsiębiorcy zainteresowani sytuowaniem reklam na terenie Krakowa mają obowiązek sprawdzać, jaka forma i gabaryt nośnika reklamowego są dozwolone w danej strefie. W związku z pojawiającymi się pytaniami, uruchomiona została dodatkowa infolinia telefoniczna: 12 616 81 23, która jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30–14.30.

Fot. Materiały organizatorów

Uchwała krajobrazowa dzieli miasto na trzy strefy i podobszary określające zasady sytuowania urządzeń reklamowych w Krakowie. Szczegółowy podział jest dostępny tutaj.

uchwała krajobrazowa

Po 1 lipca 2022 r. należy liczyć się z postępowaniem administracyjnym, które może zakończyć się naliczeniem kar pieniężnych za każdy dzień trwania tego postępowania – aż do momentu dostosowania szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego lub jego usunięcia.

Kara za 1m2 szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego niezgodnego z zapisami uchwały krajobrazowej to 122 zł dziennie (z odsetkami).

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.bip.krakow.pl/uchwalakrajobrazowa

 

infolinia telefoniczna: 12 616 81 23

 

 • reklamy zlokalizowane poza pasem drogowym
  Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa
  ul. Mogilska 41, 30-545 Kraków
  tel.: 12 616 80 17; 12 616 81 56; 12 616 8158
  e-mail: au.umk@um.krakow.pl
 • reklamy zlokalizowane w pasie drogowym
  Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
  e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl
  • w zakresie umieszczania reklam w pasie drogowym: tel. 12 616 70 97
  • w zakresie kontroli pasa drogowego: tel. 12 616 70 39

 

Uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 lipca 2020 r. Od tego momentu badana była zgodność tablic i urządzeń reklamowych z przepisami uchwały, znajdujących się na terenie Krakowa. Równolegle prowadzono postępowania administracyjne odnośnie do nałożenia w drodze decyzji kary pieniężnej oraz obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia do wymogów uchwały albo ich usunięcia.

Postępowania, jakie zostały wszczęte po wejściu w życie uchwały, dzielą się na dwa rodzaje: dla nośników umiejscowionych przed i po tym terminie.

W przypadku prowadzonych postępowań dotyczących nośników reklamowych zamontowanych przed 1 lipca 2020 r., właściciele reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową lub właściciele gruntu, na którym jest umiejscowiona taka reklama – byli informowani, że mają czas na dostosowanie ich do wytycznych, zawartych w uchwale do 1 lipca 2022 r. W takim przypadku nie były nakładane kary finansowe, jedynie właściciele reklam byli powiadamiani, że jeżeli to nie nastąpi w wyznaczonym czasie, wówczas zostaną nałożone sankcje wynikające z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla nośników reklamowych, które zostały zamontowane po wejściu w życie uchwały, organ gromadzi dokumentację, w tym nakazuje właścicielowi reklamy przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność tej reklamy z zapisami uchwały.

 

Wydział Architektury i Urbanistyki UMK prowadzi działania w celu weryfikacji istniejących urządzeń reklamowych i doinformowania inwestorów na temat niezgodnych parametrów reklam. Zakończono dotąd ponad 299 postępowań dotyczących badania legalności reklamy, 687 wciąż pozostaje w toku. Do tej pory nie doszło do nałożenia żadnej kary pieniężnej.

W wyniku działań Zarządu Dróg Miasta Krakowa (odpowiadającego za reklamy w pasie drogowym), od początku obowiązywania uchwały krajobrazowej usunięto ponad 1500 reklam, a w drodze prowadzonych postępowań za nielegalne zajęcie pasa drogowego, interwencji, braku możliwości kontynuacji decyzji zezwalającej na zajęcie – liczba decyzji o odmowie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wyniosła 862.

 

Przykłady usuniętych nośników reklamowych:

 • ul. Bronowicka:

uchwała krajobrazowa

 • ul. Opolska:

uchwała krajobrazowa

 • ul. Orlińskiego:

uchwała krajobrazowa

 • ul. Podchorążych:

uchwała krajobrazowa

 • ul. Powstańców/ul. Strzelców:

uchwała krajobrazowa

 • ul. Sienna:

uchwała krajobrazowaPrezentacja – działania zarządcy dróg publicznych odnośnie do reklam

Sprawdź swój szyld

W portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa umieszczono kalkulator, który ma na celu ułatwienie stosowania uchwały krajobrazowej. Zawarte w nim pytania pozwalają:

 • określić typ nośnika reklamowego
 • przyporządkować jego lokalizację do konkretnej strefy wydzielonej w obszarze miasta
 • przyporządkować nośnik do określonego w uchwale sposobu sytuowania na obiekcie budowlanym albo na totemie
 • sprawdzić parametry weryfikowanego szyldu przy uwzględnieniu innych koniecznych do weryfikacji danych.

Z kwestionariusza można korzystać na stronie internetowej peu.um.krakow.pl/szyldy. Dodatkowo z formularza można skorzystać poprzez link w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

ulotka_infolinia

bs_220629_9681.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9683.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9692.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9697.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9710.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9716.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9723.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9725.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9733.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9737.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9763.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9778.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9803.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9823.jpg
Demontaż reklam Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220629_9681.jpg
bs_220629_9683.jpg
bs_220629_9692.jpg
bs_220629_9697.jpg
bs_220629_9710.jpg
bs_220629_9716.jpg
bs_220629_9723.jpg
bs_220629_9725.jpg
bs_220629_9733.jpg
bs_220629_9737.jpg
bs_220629_9763.jpg
bs_220629_9778.jpg
bs_220629_9803.jpg
bs_220629_9823.jpg
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-25
Data aktualizacji: 2022-08-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź