Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pomoc medyczna dla uchodźców / Повідомлення для громадян України щодо медичної допомоги

Obywatel Ukrainy może skorzystać z opieki medycznej na terenie Krakowa, jeśli posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, które potwierdzają legalny pobyt na terytorium Polski, po przekroczeniu granicy nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Громадяни України, що мають документ, виданий Прикордонною Службою Республіки Польща, або штамп від Прикордонної Служби Республіки Польща у проїзному документі, що підтверджує законне перебування на території Республіки Польща, після перетину кордону від 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території України можуть отримати медичну допомогу в Кракові.

Fot. pixabay.com

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta przypomina o prawie do równego dostępu do świadczeń medycznych dla obywateli polskich i ukraińskich.

Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 583), obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r., mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

WAŻNE:

 • narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością
 • każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych)
 • w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

W związku z potrzebą ułatwienia realizacji świadczeń w zakresie szczepień ochronnych dzieci, zwłaszcza w aspekcie komunikacji personelu medycznego z obywatelami Ukrainy, poniżej znajduje się link do materiałów informacyjnych o szczepieniach dla obywateli Ukrainy:

nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienia-materialy-informacyjne-dla-obywateli-ukrainy,8201.html

Національний фонд здоров’я разом з Уповноваженим з прав пацієнта нагадують про право на рівний доступ до медичних послуг громадян Польщі та України.

Відповідно до закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України щодо

із збройним конфліктом на території цієї країни (Вісник Законів за 2022 р., п. 583), громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 р., мають право на користування медичними послугами та відшкодуванням ліків на тих же умовах, що й ті, застрахований в Польщі.

ВАЖЛИВО:

 • національність або громадянство не може бути підставою для прийому пацієнтів поза чергою
 • Кожен пацієнт має право замовити доступ до медичних послуг
 • у медичних закладах вирішальними були медичні критерії, стан здоров’я та місце в листі очікування (наприклад, для спеціалізованих клінік, планових процедур)
 • у випадку порятунку життя завжди вирішальним є стан здоров'я пацієнта.

У зв’язку з необхідністю сприяння реалізації послуг у сфері імунізації дітей, особливо в аспекті спілкування медичного персоналу з громадянами України, нижче наведено посилання на інформаційні матеріали щодо щеплень для громадян України:

nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/szczepienia-materialy-informacyjne-dla-obywateli-ukrainy,8201.html

OPIEKA MEDYCZNA W KRAKOWIE
 

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Świadczenia w ramach POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Szukając informacji o możliwym terminie wizyty w placówce medycznej (przypadek pilny i przypadek stabilny) można skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej NFZ pn. Informator o Terminach Leczenia, gdzie w przypadku potrzeby sprawdzenia terminów dostępności do świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych w Krakowie należy wybrać województwo małopolskie i wskazać miasto Kraków: terminyleczenia.nfz.gov.pl.

МЕДИЧНА ДОПОМОГА В КРАКІВІ
 

Первинна медична допомога (POZ)

Первинна медична допомога (POZ) є частиною системи охорони здоров’я, яка забезпечує всім відповідним особам, які проживають/перебувають у Польщі, комплексні та скоординовані медичні послуги за місцем проживання. Послуги надаються амбулаторно (в кабінеті, амбулаторії чи центрі сімейної медицини), а в медично обґрунтованих випадках також вдома у хворого (також у будинку престарілих). Вони також включають профілактичний догляд за дітьми та молоддю, який здійснює медична сестра/лікар-гігієніст у навчально-виховному середовищі.

Послуги з первинної медичної допомоги надаються в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00, крім днів вільних від праці визначених законом.

Для пошуку інформації про можливу дату звернення до медичного закладу (невідкладні та стабільні випадки) можна скористатися пошуковою системою на сайті Національного Фонду Здоров’я (NFZ) наприклад, Інформатор Термінів Лікування, де у разі потреби можна перевірити дати наявності медичних послуг у медичних закладах Кракова для цього оберіть Малопольське воєводство та вкажіть місто Краків: terminyleczenia.nfz.gov.pl.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia medyczne w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dostępne są w dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy oraz w dni wolne i święta, można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Лікування в нічний та святковий період

Медична допомога надається в нічний та святковий період у будні дні з 18.00 до 8.00 наступного дня, у святкові дні – цілодобово.

Черговий лікар дає поради:

 • амбулаторно
 • вдома у хворого (в медичних випадках)
 • телефоном.

Ви можете скористатися допомогою лікаря і медсестри вночі, у вихідні та святкові дні у разі:

 • ви раптово захворіли
 • раптове погіршення самопочуття, коли відсутні симптоми, що свідчать про пряму загрозу життю або значну шкоду здоров'ю, а застосовані домашні або безрецептурні засоби не принесли очікуваного поліпшення
 • коли є занепокоєння, що очікування відкриття центру сімейної медицини може мати значний негативний вплив на здоров'я.

Wykaz dyżurujących punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Перелік чергових нічних та святкових пунктів охорони здоров'я

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 (pawilon M –V, wejście C), tel. 12 614 28 88
 • NZOZ Kraków-Południe, ul. Kutrzeby 4, tel. 12 656 10 07
 • NZOZ Kraków-Południe, ul. Szwedzka 27, tel. 12 266 02 70
 • Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla, al. F. Focha 33, tel. 12 687 64 00, 12 687 64 42, 12 687 84 79, 12 687 64 92
 • Szpital im. św. Rafała, ul. Armii Krajowej 5, tel. 12 370 27 35
 • Szpital im. św. Rafała, ul. Bochenka 12, tel. 12 385 58 05
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35, tel. 12 257 86 06
 • Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, os. Złotej Jesieni 1, tel. 12 646 87 92
 • Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, tel. 12 622 95 76, 12 622 95 45
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, ul. Strzelecka 2a, tel. 12 619 86 87, 12 619 86 61

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR) i Izby Przyjęć (IP)

W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają Izby Przyjęć lub Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

Pacjenci, którzy podejrzewają, że ich zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem, powinni zgłosić objawy przed kontaktem z personelem SOR lub IP.

Відділення невідкладної допомоги (SOR) і приймальні відділення (IP)

У разі раптової загрози здоров'ю чи життю допомога надається приймальними відділеннями або відділеннями швидкої медичної допомоги.

Пацієнти, які підозрюють, що стан їхнього здоров’я може бути спричинений коронавірусом, повинні повідомити про свої симптоми, перш ніж звертатися до персоналу (SOR) або (IP).

Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Krakowie:

Відділення невідкладної медичної допомоги в Кракові:

 • 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Wrocławska 1-3, tel. 12 630 81 39
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35-37, tel.: 12 257 82 80
 • Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, os. Złotej Jesieni 1, tel. 12 646 86 80
 • Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, tel. 12 622 92 26
 • Szpital Uniwersytecki, ul. Jakubowskiego 2, tel. 12 400 17 50, 12 400 17 51, 12 400 17 52, 12 400 17 53, 12 400 17 54, 12 400 17 55
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 265, tel. 12 333 91 86

Izby Przyjęć w Krakowie:

Приймальні відділення в Кракові:

 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, tel. 12 614 30 94
 • Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, tel. 12 650 08 18, 12 650 08 19
 • Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, ul. Skarbowa 4, tel. 12 687 62 05
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, tel. 12 619 86 13
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Galla 25, tel. 12 637 42 05.

Pogotowie ratunkowe

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia można skorzystać z pomocy zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

Jeśli chory podejrzewa, że jego zły stan zdrowia może być wywołany koronawirusem lub miał kontakt z osobą zakażoną, powinien koniecznie poinformować o tym dyspozytora, który przyjmuje zgłoszenie.

Gdzie otrzymać informacje o dostępności pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania?

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590 – pod numerem infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatnie i 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem, o nocnej i świątecznej opiece, najbliższym SOR oraz aptece.

Служби екстреної медичної допомоги

У ситуаціях безпосередньої загрози життю чи здоров’ю ви можете отримати допомогу бригади екстреної медичної допомоги за телефонами 999 або 112.

Якщо пацієнт підозрює, що його погане самопочуття може бути викликане коронавірусом, або мав контакт із інфікованою людиною, він обов’язково повинен повідомити про це диспетчера, який приймає повідомлення.

Де можна знайти інформацію про доступність медичної допомоги в випадках раптового захворювання?

Телефонічна інформація для пацієнтів: 800 190 590 – на гарячій лінії Народовего Фундушу Здоров’я (NFZ) безкоштовно та цілодобово, 7 днів на тиждень можна отримати інформацію про те, як поводитися з підозрою на коронавірусну інфекцію, про нічний та святковий догляд, найближче відділення невідкладної допомоги (SOR) та аптек.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK): 800 137 200 – pod numerem TPK można otrzymać profesjonalną pomoc przez telefon. Wystarczy zadzwonić lub wypełnić formularz zgłoszenia na konsultacje w ramach TPK. Formularz ten jest aktywny wyłącznie w godzinach działania TPK:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia.
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Formularz zgłoszenia dostępny jest pod adresem: gov.pl/web/zdrowie/tpk.

Телеплатформа Першого Контакту : 800 137 200 – за вказаним номером ви можете отримати професійну допомогу в телефонному режимі.

Для консультації достатньо зателефонувати або заповнити форму заявки. Ця форма активна лише в години роботи ТПК:

 • з понеділка по п'ятницю з 18:00 до 8:00 наступного дня.
 • у суботу, неділю та інші святкові дні з 8.00 до 8.00 наступного дня. Форма заявки доступна за адресою: gov.pl/web/zdrowie/tpk

Dyżury aptek ogólnodostępnych w Krakowie

Na terenie Krakowa apteki ogólnodostępne w roku 2022 funkcjonują na podstawie Uchwały Nr LXXV/2093/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2022 r.

Załącznik do ww. uchwały zawiera rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych obowiązujący w roku 2022 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, adresy aptek oraz godziny pracy od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę, a także w święta i inne dni wolne od pracy.

Wykaz aptek jest dostępny pod następującym adresem: edziennik.malopolska.uw.gov.pl/keywords/23

Графік роботи загальнодоступних аптек у Кракові

У Кракові загальнодоступні аптеки працюють у 2022 році на підставі Постанови № LXXV / 2093/21 Краківської міської ради від 15 грудня 2021 року про визначення режиму роботи загальнодоступних аптек у муніципалітеті Кракова у 2022 році.

Додаток до вищезазначеного постанови містить чинний у 2022 році графік роботи загальнодоступних аптек у муніципалітеті Кракова, адреси аптек і години роботи з понеділка по п’ятницю, суботу та неділю, а також у святкові та інші неробочі дні.

Перелік аптек доступний за адресою: edziennik.malopolska.uw.gov.pl/keywords/23

Całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy pełnią apteki działające w poniżej wymienionych lokalizacjach Krakowa:

Цілодобове чергування по всьому спектру фармацевтичних послуг в нічний час, у неділю, святкові та неробочі дні в Кракові працюють аптеки за такими адресами:

 • ul. Kalwaryjska 94, tel. 800 110 110
 • ul. Karmelicka 23, tel. 12 631 19 80
 • ul. Kazimierza Wielkiego 117, tel. 12 637 44 01
 • ul. Kronikarza Galla 26, tel. 12 636 73 65
 • os. Centrum A bl. 4, tel. 800 110 110
 • ul. Stojałowskiego 6, tel. 800 110 110
 • ul. Wolska 1, tel. 12 657 13 16
 • ul. Zielińska 3, tel. 800 110 110
 • ul. Ujastek 3, tel. 888 683 519.

Pomoc ginekologiczno-położnicza

Każda obywatelka Ukrainy, która przybyła do Polski w związku z militarną inwazją Rosji może skorzystać z opieki medycznej na terenie Krakowa. Pomoc można uzyskać w ramach konsultacji z lekarzem rodzinnym, poradnią specjalistyczną i w szpitalu.

Dokumenty potrzebne, by skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w Polsce to: paszport ze stemplem Straży Granicznej RP, zaświadczenie wydane przez Straż Graniczną RP oraz dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Dodatkowo można korzystać ze świadczeń medycznych, dodatkowo posługując się:

 • specjalnym numerem PESEL nadawanym obywatelom Ukrainy
 • e-dokumentem (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej)
 • wydrukiem potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera on imię i nazwisko oraz numer PESEL).

Гінекологічна та акушерська допомога

Кожен громадянин України, який приїхав до Польщі у зв’язку з військовим вторгненням Росії, може скористатися медичною допомогою в Кракові. Допомога надається після консультації сімейного лікаря, спеціалізованої клініки та в лікарні.

Документи, необхідні для користування медичними послугами в Польщі: паспорт зі штампом польської прикордонної служби, довідка, видана польською прикордонною службою та посвідчення особи або інший документ з фотографією, що підтверджує особу.

Крім того, ви можете скористатися медичними послугами, додатково скориставшись:

 • спеціальний номер ПЕСЕЛЬ ( PESEL), який присвоюється громадянам України
 • електронний документ (повнолітні, які зареєструються в гміні та отримають номер ПЕСЕЛЬ і створять довірений профіль (profil zaufany), можуть активувати електронний документ, що підтверджує статус уповноваженої особи)
 • роздруківку підтвердження створення профілю довіреної уповноваженої особи (включає ім’я та прізвище та номер ПЕСЕЛЬ).

GDZIE UZYSKAĆ POMOC?

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

 • Poradnia ginekologiczno-położnicza i patologii ciąży w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (Na Skarpie 66, 31-913 Kraków)
 • rejestracja: tel. 12 622-94-17 (telefonicznie lub osobiście: od pon do pt – 8.00-18.00)
 • godziny przyjęć: pon. 7.30-15.00, wt. 7.30-18.00, śr. 7.30-15.00, czw. 7.30-15.00, pt. 7.30-14.00
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza (ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków)
 • rejestracja: tel. 12 257-82-62, 12 257-83-63(telefonicznie lub osobiście: od pon. do pt. – 8.00-18.00)
 • godziny przyjęć: pon. 12.00-18.00, wt.-pt. 8.30-14.30
 • Centrum Medyczne „UJASTEK” (ul. Wysłouchów 41A, 30-611 Kraków)
 • rejestracja: 12 683-38-75 lub 12 680-34-00(telefonicznie lub osobiście od pon. do pt. – 7.00-18.00)
 • godziny przyjęć: pon. 11.00-13.00, wt. 15.00-17.00, śr. 17.00-19.00,czw. 8.00-12.00, 17.00-18.00, pt. 9.00-11.00

Pomoc psychiatryczna

Ukraińcy mogą już zapisywać się na wizyty w gabinetach dedykowanych uchodźcom działających w strukturze Poradni Zdrowia Psychicznego Kraków Podgórze przy ulicy Babińskiego 29. Co ważne, ze specjalistycznej pomocy psychiatrycznej mogą skorzystać również w swoim ojczystym języku. Rejestracja do poradni odbywa się telefonicznie w godz. 9:00-13:00 pod numerem telefonu 608 690 281.

Osoby potrzebujące wsparcia cały czas mogą też korzystać z pomocy psychologicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ulicy Radziwiłłowskiej 8b. Przez całą dobę działa numer telefonu 12 421 92 82.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Pomoc świadczona jest poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 15 w pok. 207, II piętro, ul. Kopernika 21A. Gabinet przyjmuje zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci oraz młodzież. Rozmowy możliwe są w języku ukraińskim, rosyjskim, białoruskim, angielskim i polskim.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy psychiatrycznej i psychologicznej proszone są o kontaktowanie się telefonicznie w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 08.00-15.00 pod nr telefonu +48 601 800 540. Wizyty w gabinecie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12-15.

Психіатрична допомога

Українці вже можуть записатися на відвідування кабінетів для біженців, які діють у структурі клініки психічного здоров’я Краків-Подґуже на вулиці Бабінського, 29. Що важливо, вони також можуть скористатися спеціалізованою психіатричною допомогою рідною мовою. Запис в клініку відбувається за тел 9:00-13:00 за телефоном 608 690 281.

Люди, які потребують підтримки, також можуть постійно користуватися психологічною допомогою у Центрі кризового втручання на вулиці Радзивіловській, 8б. Телефон 12 421 92 82 працює цілодобово.

Університетська лікарня в Кракові

Допомога надається з понеділка по п'ятницю з 12.00 до 15.00 в каб. 207, 2 поверх, вул. Коперніка 21А. Офіс приймає як дорослих, так і дітей та підлітків. Співбесіди можливі українською, російською, білоруською, англійською та польською мовами.

Осіб, зацікавлених в отриманні психіатричної та психологічної допомоги, просимо звертатися за телефоном у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 08.00 до 15.00 за номером телефону +48 601 800 540. Виїзди до кабінету відбуваються з понеділка по п’ятницю з 12.00 – 15.

Do lekarza stomatologa, który przyjmuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie jest konieczne posiadanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu (lekarza POZ). Zatem, można się zgłosić i umówić do dentysty, bezpośrednio zgłaszając się do danej placówki medycznej. Za darmo jest ponad 60 różnych świadczeń w ramach, gwarantowanego przez NFZ leczenia stomatologicznego. Na liście są m.in. opatrunek leczniczy w zębie stałym, chirurgiczne usunięcie zęba, całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na jednej powierzchni czy wypełnienie kanału i wiele więcej.

Pod tym linkiem znajduje się wykaz gabinetów stomatologicznych oraz lekarzy stomatologów, którzy udzielają bezpłatnych świadczeń z zakresu stomatologii obywatelom Ukrainy ze statusem uchodźcy dentysciukrainie.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: nfz.gov.pl/dla-pacjenta-z-ukrainy/.

До лікаря-стоматолога, який здійснює прийом пацієнтв за договором із Narodowym Funduszem Zdrowia ( NFZ ) Національним Фондом Здоров’я не обов’язково мати направлення від лікаря загальної практики – сімейного лікаря. Тому прийти до стоматолога і записатися на прийом можна, звернувшись безпосередньо в даний медичний заклад. У рамках стоматологічного лікування, гарантованого Національним Фондом Здоров’я (NFZ),надається понад 60 безкоштовних послуг.

До списку входять, серед послуг є лікування зуба, хірургічне видалення зуба, лікувальна процедури постійного зуба, цілісне опрацюваня та реконструкція дефекту зуба на одній поверхні або пломбування каналу та багато іншого.

За посиланням розміщено перелік стоматологічних кабінетів та стоматологів, які надають безкоштовні стоматологічні послуги громадянам України зі статусом біженця dentysciukrainie.pl.

Додаткова інформація доступна на веб-сайті Малопольського воєводського відділення Національного Фонду Здоров’я (NFZ): nfz.gov.pl/dla-pacjenta-z-ukrainy/.

Inne miejsca wsparcia

Medycy oferują pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przebywają już na terenie Polski. Jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy medycznej, wyślij zgłoszenie na adres: kontakt.medycydlaukrainy@gmail.com.

ІНША ПІДТРИМКА:

Медики пропонують допомогу біженцям з України, які вже перебувають у Польщі. Якщо ви знаєте когось, хто потребує медичної допомоги, надішліть повідомлення на адресу: kontakt.medycydlaukrainy@gmail.com.

W Krakowie działa Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Biuro Punktu mieści się przy al. Daszyńskiego 22 w Krakowie. tel. +48 887-201-598

У Кракові є Інформаційний пункт для іноземців, знаходиться за адресою вул. Daszyńskiego 22 у Кракові. тел.+48 887-201-598

ZASZCZEP SIĘ PRZECIW COVID-19

W Polsce od stycznia 2021 r. realizowany jest Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Każda chętna osoba powyżej 5 roku życia może zaszczepić się przeciw COVID-19 w dowolnym punkcie szczepień na terenie Krakowa.

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 SĄ BEZPŁATNE

Aby móc skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19 należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość taki jak:

 • dowód osobisty
 • paszport
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

W miarę możliwości, za każdym razem należy posługiwać się tym samym dokumentem.

Szczepienia przeciw COVID-19 dla uchodźców z Ukrainy są realizowane preparatami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepień, zgodnie ze wskazaniami i schematem postępowania realizowanym w Polsce.

Szczepionką rekomendowaną do szczepień przeprowadzanych wśród dzieci powyżej 5 roku życia jest szczepionka firmy Pfizer w dostosowanej dawce pediatrycznej.

Aby móc zaszczepić się przeciw COVID-19 należy podsiadać aktywne e-skierowanie, które wystawia lekarz na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Na szczepienie przeciw COVID-19 można się zarejestrować na dwa sposoby:

 • za pośrednictwem infolinii 989
 • bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień.

Podczas rejestracji należy pamiętać, żeby podać numer dokumentu, który widnieje na e-skierowaniu.

Щеплення проти COVID-19

У Польщі з січня 2021 року реалізується Національна програма вакцинації від COVID-19. Вакцинуватися від COVID-19 може кожен віком від 5 років

в будь-якому пункті вакцинації в Кракові.

ВАКЦИНАЦІЯ ВІД COVID-19 БЕЗКОШТОВНА!

Щоб отримати можливість отримати щеплення від COVID-19, необхідно мати документ, що посвідчує вашу особу, наприклад:

 • посвідчення особи
 • паспорт
 • тимчасове посвідчення особи іноземця.

Якщо можливо, використовуйте один і той самий документ кожного разу.

Щеплення проти COVID-19 для біженців з України проводяться препаратами, наявними в Національній програмі імунізації, відповідно до показань та схеми проведення, запровадженої в Польщі.

Вакцина, рекомендована для щеплень дітям старше 5 років, – це вакцина Pfizer у скоригованій педіатричній дозі.

Для щеплення від COVID-19 необхідно мати діюче е-направлення від лікаря на підставі документа, що посвідчує особу.

Записатися на щеплення від COVID-19 можна двома способами:

 • за телефоном довідки 989,
 • безпосередньо в обраному пункті вакцинації.

При реєстрації не забудьте вказати номер документа, який вказано в електронному направленні.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-03-11
Data aktualizacji: 2023-02-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź