Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa

Mieszkańcy krakowskich osiedli Bieżanów i Złocień mogą czuć się bezpieczniej. Niedługo przy brzegach rzeki Serafy powstaną mury z grodzic winylowych, które będą chronić okoliczne tereny przed zalewaniem.

Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
Fot. Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

To kolejne działanie, które zwiększy ochronę przeciwpowodziową tego rejonu Krakowa. Wojewoda Łukasz Kmita przekazał Małgorzacie Sikorze, dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, decyzję w sprawie wykonania muru z grodzic winylowych na prawym brzegu rzeki Serafy w rejonie osiedla Złocień. Podobny mur, również z grodzic winylowych, na obu brzegach rzeki wykona miasto Kraków poniżej zbiornika Bieżanów.

W spotkaniu wziął również udział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej oraz Andrzej Macałka, małopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Krakowie.

Przypomnijmy, dwa tygodnie temu wojewoda wydał decyzję o pozwoleniu na budowę zbiornika przeciwpowodziowego „Malinówka 3”. Wcześniej, w maju ubiegłego roku zakończyła się procedura umożliwiająca realizację dwóch innych zbiorników małej retencji: „Malinówka 1” i „2”, zaś w grudniu pozwolenie na budowę otrzymał zbiornik „Serafa 2”. W ten sposób, wraz ze zbiornikiem „Serafa 1”, stworzony zostanie system pięciu kaskadowo połączonych zbiorników o łącznej powierzchni 400 tys. m sześc.

– Niezależnie od tego poleciłem moim służbom kontynuować działania prowadzące do usuwania przyczyn cyklicznych wylewów Serafy. Dzisiaj, dzięki decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, dotyczącej wykonania muru z grodzic winylowych, ten region zyska kolejne zabezpieczenie. Prace, które mają potrwać do czerwca, zapewnią realną ochronę mieszkańców i ich mienia. Porozumienie pomiędzy Wodami Polskimi a miastem Krakowem, dotyczące rozszerzenia tych działań na osiedle Bieżanów, to przykład konstruktywnej współpracy organów administracji rządowej i samorządowej. Działamy wspólnie dla dobra mieszkańców. Połączyliśmy siły. Robimy wszystko, aby podnieść bezpieczeństwo powodziowe w dolinie rzeki Serafy – podkreślił wojewoda.

– Przed nami dynamiczne starania o to, by rozwiązać problem podtopień w Krakowie. Powołaliśmy dwa zespoły zadaniowe, teraz nadszedł czas na wspólną budowę zabezpieczeń na terenie Bieżanowa w postaci podparcia worków z piaskiem plastikowymi grodzicami. Działanie szacujemy na ok. 10 mln zł – zaznaczył Andrzej Kulig.

Miasto współpracuje również przy utworzeniu kanału ulgi dla potoku Rozrywka, którego wylania zagrażały mieszkańcom okolic powyżej ronda Polsadu. – Cały czas trwają zaawansowane prace koncepcyjne, a przed nami projekty budowlane. Wyłoniliśmy wykonawcę pierwszego etapu prac na krakowskim os. Kabel. Na Drwini Długiej i Drwince prowadzone są prace geodezyjne, które również są elementem współpracy z PGW Wody Polskie. Prowadzimy też prace doraźne. Przed nami zakup dodatkowego sprzętu – pomp do magazynu powodziowego. Miasto widzi poważny problem, mamy plan, który krok po kroku chcemy wspólnie z organami rządowymi realizować – dodał Andrzej Kulig.

Dobra współpraca organów administracji rządowej i samorządowej w Krakowie

– Wody Polskie – RZGW w Krakowie, we współpracy z miastem podjęły działania zmierzające do jak najszybszego zabezpieczenia mieszkańców osiedla Bieżanów i Złocień przed podtopieniami. W wyniku prac koryto rzeki Serafy zostanie dostosowane do aktualnie występujących warunków przepływu i obecnego zagospodarowania przyległych terenów. Jego parametry zostaną skorygowane tak, aby uzyskać odcinkowo efekt zwiększenia pojemności. Podniesienie i wyrównanie rzędnych opasek brzegowych za pomocą murów z grodzic winylowych na odcinkach powodującym bezpośrednie zagrożenie dla zabudowy mieszkaniowej, pozwoli na osiągnięcie odpowiednich parametrów hydraulicznych koryta, zapewniających bezpieczny spływ wód wezbraniowych – powiedziała Małgorzata Sikora.

Zadania zabezpieczające dolinę Serafy:

  • wykonanie muru z grodzic winylowych na prawym brzegu rzeki w rejonie osiedla Złocień – PGW Wody Polskie (ok. 2 mln zł)
  • wykonanie odcinków muru z grodzic winylowych na obu brzegach rzeki, poniżej zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów – Gmina Miejska Kraków (ok. 10 mln zł).

Wody Polskie – wiele wyzwań w Krakowie i Małopolsce

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, który odpowiada za cieki w regionie, prowadzi systematyczne prace utrzymaniowe. W latach 2018–2021 na zadania związane z utrzymaniem i usuwaniem szkód powodziowych przeznaczył prawie 238 mln zł.

W tym roku, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Wody Polskie kończą modernizację wałów w Krakowie. Koszt inwestycji to ponad 90 mln zł. Zostaną również zrealizowane wspomniane suche zbiorniki „Malinówka 1” i „Malinówka 2”.

 

bs_220210_5880.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220210_5922.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220210_6016.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220210_6029.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220210_6054.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220210_6061.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220210_6085.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220210_6136.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing Bogusław Świerzowski/Krakow.pl
bs_220210_5880.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
bs_220210_5922.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
bs_220210_6016.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
bs_220210_6029.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
bs_220210_6054.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
bs_220210_6061.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
bs_220210_6085.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
bs_220210_6136.jpg-Zabezpieczenia przeciwpowodziowe mieszkańców Złocienia i Bieżanowa briefing
pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-02-10
Data aktualizacji: 2022-02-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź